Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Syväsukellus käyttäjäkokemusten maailmaan

Julkaistu 08.11.2021

Maailma ja markkinat muuttuvat nopeasti. Mitä asiakkaat nyt toivovat ja tarvitsevat? Miten kehitystyötä saataisiin tiivistettyä nopeammaksi? - Eurooppalaisten innovaatiotoimijoiden yhteistyönä on valmistunut opaskirja käyttäjäkeskeisen suunnittelun edistämiseen haastelähtöisen tapahtuman avulla.

BusinessOulu osallistui kuuden muun eurooppalaisen innovaatiotoimijan kanssa hiljattain päättyneeseen hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kannustaa pk-yrityksiä hyödyntämään käyttäjälähtöisen suunnittelun parhaita käytäntöjä. Hankkeeseen osallistui lähes 200 pk-yritystä eri puolilta Eurooppaa. Kaikissa seitsemässä kaupungissa toteutettiin samanaikaisesti UX Challenge -tapahtuma, jossa korkeakouluopiskelijoista muodostetut tiimit ratkoivat yritysten digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisyyden haasteita.

UX Challenge perustuu tiivistettyyn Design Sprint -menetelmään, joka on alun perin Googlen kehittämä palvelumuotoilun työpajamenetelmä. Design Sprintissä viiden päivän työskentelyn aikana ideoista tuotetaan prototyyppi, joka testataan testikäyttäjien kanssa. UX Challengessa tämä sama tehdään kahdessa ja puolessa päivässä.

Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa (User-Centered Design) lähtökohtana ovat käyttäjien toiveet ja tarpeet (User Experience UX). Näin pyritään takaamaan kehitettävän tuotteen hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys. UX Challenge, samoin kuin Design Sprint, on tehokas työkalu haasteiden parempaan ymmärrykseen, ideoiden suunnitelmalliseen testaamiseen sekä prototypointiin ja testaamiseen käyttäjillä. Etuna on nopeus: jopa kuukausien työ saadaan tiivistettyä muutaman päivän työpajaan.

UX Challengen toteutuksista saadut opit on nyt koottu opaskirjaksi, joka on kaikkien saatavilla. Opas kertoo kattavasti UX Challengen toteuttamisesta ja antaa runsaasti vinkkejä, joiden avulla voit järjestää oman UX Challenge -tapahtuman räätälöitynä omiin tarkoituksiisi sopivaksi. Opas soveltuu paitsi innovaatiotoimijoille, myös kehitysyhtiöille, tutkimus- ja koulutuslaitoksille, yrityksille tai vaikkapa julkishallinnolle ohjenuoraksi miten edistää tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisyyttä.

UX Challenge Playbook on ladattavissa 200SMEchallenge-projektin verkkosivuilta: UX Challenge Playbook

Lisätietoja:

Hannu Hiltunen
044 703 1394
hannu.j.hiltunen@businessoulu.com

Pirjo Koskiniemi
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com