Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Suurhankkeiden kotimaisuusaste erinomainen

Julkaistu 04.03.2021

Oulun kauppakamarin tekemän selvityksen mukaan Pohjois-Suomen suurhankkeiden korkea kotimaisuusaste luo alueelle myös paljon alihankintamahdollisuuksia.

Oulun kauppakamarin Suurhankevaliokunta on järjestänyt vuodesta 2012 lähtien Suurhankeinfoja, joiden tarkoituksena on ollut tuoda Pohjois-Suomessa käynnistyviä suurhankkeita lähelle alueen pk-yrityksiä.

Suurhankeinfoissa investoinneista on kerrottu niiden aikataulut ja tarpeet alihankintaverkostoille, ja puolestaan pk-yritykset ovat esittäytyneet investointien ”isännille”. Ajatuksena ja tavoitteena on ollut, että parempi keskinäinen tunnettuus helpottaa yhteistyön mahdollisuuksien arviointia ja yhteistyön käynnistymistä.

Suurhankeinfoihin on osallistunut yli 3000 pk-yritysten edustajaa ja tilaisuuksissa on ollut esillä 115 eri suurhankkeisiin liittynyttä alustusta. Eri vaiheissa olevia investointihankkeita on Pohjois-Suomessa arviolta 20 miljardin euron arvosta.

Kauppakamarin selvitys: korkea kotimaisuusaste luo paljon alihankintamahdollisuuksia

Oulun kauppakamari teki selvityksen osasta Suurhankeinfoissakin esillä olleista investoinneista ja niiden kotimaisuusasteista. Otoksessa on mukana 7 investointia, joista osa on edelleen rakentamisvaiheessa. Tulokset perustavat investointien toteuttajilta saatuihin arvioihin.

• Investointien kokonaisarvo hieman yli 2,3 miljardia euroa
• Rakentamisajan työpaikat noin 8000 htv (henkilötyövuotta)
• Uudet työpaikat 670 (osassa investoinneista ”vanhat” työntekijät jatkavat)
• Kerrannaisvaikutukset, yksi teollinen työpaikka vaikuttaa ”portin ulkopuolella” 3-5 työpaikan syntymiseen eli noin 2500 työpaikkaa kerrannaisvaikutuksina.
• Kotimaisuusaste infra- ja kiinteät rakennukset 85%
• Kotimaisuusaste laitetoimituksissa 80%
• Kotimaisuusaste asennustöissä 90%
• Pohjoissuomalaisia alihankintayrityksiä > 950 kpl (sisältää samoja yrityksiä eri työmailla)
• Suurin haaste projektin aikana: korona ja työvoiman riittävyys

Edellä tehdyn selvityksen lisäksi Pohjois-Suomessa on muitakin huomattavia investointihankkeita, joilla on erittäin positiivisia vaikutuksia alueen pk-yrityskentässä ja työllisyyteen.

Ensimmäisenä nostetaan esille Pohjois-Suomen tuulivoimahankkeet. Eri lähteistä koottujen tietojen mukaan pelkästään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on rakenteilla tai lähtövalmiina noin 500 tuulivoimalan rakentaminen lukuisiksi tuulivoimapuistoiksi. Investointina tuulivoimapuistot ovat yhteensä noin 2,5 miljardia euroa. Tästä kokonaisuudesta maa- ja infrarakentamisen osuus on noin 20% eli noin 500 miljoonaa euroa. Tuulivoimainvestointien määrä kasvanee jatkossakin.

Toinen merkittävä investointi on Metsä Groupin tuore investointipäätös Kemin biotuotetehtaasta. Investoinnin kokonaisarvo on 1,6 miljardia euroa, arvio työllisyysvaikutuksista Kemissä on yli 5000 htv. ja kotimaisuusasteeksi on arvioitu 70%. Valmistelevissa infratöissä on ollut jo lukuisia kotimaisia yrityksiä ja osaurakoilla jatkuva rakentaminen mahdollistaa myös pienempien yritysten mukana olon. Projektin päätoteutuskumppaneiksi on valittu Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec.

Lisätietoja:
Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja, 0400-682403, esa.pellikainen@chamber.fi