Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

”Suomi nousuun - yrittäjyys, kasvu ja kansainvälisyys” - valtakunnallinen KasvuStartti-kiertue käynnistyy Oulusta

Julkaistu 15.09.2016

Oulusta käynnistyy perjantaina 16.9. valtakunnallinen KasvuStartti-kiertue. Paikallisessa tapahtumassa kauppakeskus Valkean lavalle nousee alueen menestyneiden kasvuyritysten edustajia, jotka kertovat kasvu- ja kansainvälistymistarinoitaan. Tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälisyyden tuomista mahdollisuuksista. Kaikille avoin tapahtuma järjestetään Valkeassa, Kesäkadulla klo 10 alkaen. Tapahtuman organisoi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto yhdessä yrittäjyyskumppaneiden kesken.

Työ- ja elinkeinotoimistot tukevat yrittäjyyttä monin tavoin. Niistä yhtenä on syksyn 2016 aikana 11 alueella toteutettava valtakunnallinen KasvuStartti-tapahtumasarja. Kiertue käynnistyy Oulusta 16.9.

- Työelämän ja työmarkkinoiden murroksen johdosta yrittäjyyttä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Uudet työpaikat syntyvät nyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Alueelliset KasvuStartti-tapahtumat tarjoavat erinomaisia kohtauspaikkoja yrittäjyyden ja työllisyyden vauhdittamiseksi, toteavat elinkeinoministeri Olli Rehn ja oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

- Työmarkkinoiden ja työn tekemisen muutokset ovat haastamassa perinteistä palkkatyötä, jolloin yrittäjyys ja itsensä työllistäminen eri muodoissaan yleistyvät jatkossa. Hallitus selvittää, miten jatkossa voitaisiin ottaa huomioon paremmin erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistaa joustavat siirtymät yrittäjästä palkansaajaksi ja päinvastoin, ministeri Lindström jatkaa.

KasvuStartti-kiertue tarjoaa tietoa ja työkaluja yritystoiminnan aloittamisesta, rahoittamisesta, kasvattamisesta, kansainvälistymisestä, verotuksesta, työllistämisestä ja työttömyysturvasta.

- Hallituksen keväällä julkistama yrittäjyyspaketti sisältää useita uudistuksia, joilla poistetaan yrittäjyyden esteitä ja tuetaan eri kehitysvaiheissa olevia yrityksiä. Paketti pitää sisällään muun muassa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamisen, innovaatiosetelin käyttöönoton sekä ulkomaisten erityisosaajien rekrytoinnin sujuvoittamisen. Monia tärkeitä uudistuksia on lisäksi jo käytössä, kuten julkiseen kasvurahoitukseen koottu 600 miljoonan euron lisäpotti sekä kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen, ministeri Rehn sanoo.

KasvuStartti-tapahtumat täydentävät osaltaan yrittäjyys- ja työllisyyspaketin tavoitteita tukea kasvuyritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä edistää työllisyyttä osaavan työvoiman tarjonnalla yrityksille.

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kehittämisjohtaja Vesa Jouppila pitää ensisijaisen tärkeänä suunnata ja kehittää alueiden palveluja vastaamaan vahvemmin yritysten tarpeita.
- Yrittäjyyden tukeminen on tärkeää myös kasvun ja työllisyyden näkökulmasta; tulevaisuuden työpaikat syntyvät yhä useammin pk-yrityksiin. Erityisen tärkeää on varmistaa aloittavien yrittäjien palvelut ja huolehtia työvoiman uudistumisesta, kehittämisjohtaja Jouppila summaa.

Talouskasvu nojaa yrittäjyyteen. Tuoreen julkistetun Pk-yritysbarometrin mukaan puolet yrityksistä aikoo kasvaa.
- Olemme mukana KasvuStartissa kannustamassa pk-yrityksiä kasvuun ja maailmalle. Se on tärkeää paitsi yrityksille itselleen myös koko Suomelle, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

- Pohjois-Pohjanmaan alueen työmarkkinatilanne on antanut viitteitä kasvusta. Avoimia työpaikkoja avautuu vilkkaammin ja yritysten perustaminen on aktiivista, kertoo Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Pirjo Juntunen.

Molemmat ministerit osallistuvat KasvuStartti-kiertueelle. Ministeri Lindström on mukana Helsingissä 11.10. ja ministeri Rehn Mikkelissä 2.11. järjestettävässä KasvuStartti-tapahtumassa.

Lisätietoja:
KEHA-keskus;
kehittämisjohtaja Vesa Jouppila, kehittämispäällikkö Tuija Laiho, kehittämispäällikkö Mikko Rantahalme (@ely-keskus.fi)
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, palvelujohtaja Pirjo Juntunen,
pirjo.a.juntunen@te-toimisto.fi, puh. 0295 056 596
Kiertueen ajankohdat: www.te-palvelut.fi > KasvuStartti