Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Suomalainen koulutusinnovaatio Yrityskylä palkittiin maailman parhaana

Julkaistu 16.09.2014

Taloudellisen tiedotustoimiston TATin kehittämä Yrityskylä on voittanut arvostetun World Innovation Summit for Education (WISE) -kilpailun. Maailmanlaajuinen WISE Awards palkitsee vuosittain innovatiivisia, yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttavia koulutushankkeita.

Kilpailuun mukaan päässeet hankkeet käyvät läpi erittäin tiukan seulan ja perusteellisen arvioinnin: kuusi voittajaa valittiin satojen hakemusten joukosta. Palkinnot jaetaan marraskuussa Qatarissa ja jokaiselle voittajalle luovutetaan 20 000 dollaria.

Yrityskylälle on ropissut kansainvälistä tunnustusta jo aiemminkin. Esimerkiksi viime vuonna Euroopan komissio palkitsi sen yrittäjämäisen ajattelun edistämisestä. Tuorein palkinto otettiin vastaan viime perjantaina, kun kansainvälinen koulutusalan järjestö International Partnership Network (IPN) valitsi Yrityskylän parhaaksi innovatiiviseksi kumppanuushankkeeksi maailmassa.

WISE antaa Yrityskylälle kehuja ainutlaatuisesta työstä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Sitä kiitetään innovatiivisesta tavasta opettaa yhteiskunnallisia sisältöjä jo alakouluikäisille. Toiminnan nopea laajentuminen Suomessa osoittaa, että Yrityskylä-konsepti pystytään viemään käytäntöön alueellisesti paikkakuntien erityistarpeet huomioon ottaen.

Kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, tunnistetaan haaste nuorten kiinnittymisestä yhteiskuntaan. Yrityskylä pyrkii muun muassa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä tarjoamalla kouluopetuksen tueksi opintokokonaisuuden, jossa oppilaat saavat myönteisen ja käytännönläheisen kokemuksen työelämästä ja kansalaisen roolista yhteiskunnassa.

Opintokokonaisuudessa oppilaat kirjoittavat muun muassa työhakemuksen ja käyvät työhaastattelussa, tekevät työtä, ansaitsevat palkkaa ja maksavat siitä veronsa sekä opettelevat hallitsemaan rahankäyttöään ja kulutustaan. Pienoiskaupungiksi rakennettu oppimisympäristö motivoi ja kannustaa aktiivisuuteen.

Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski sanoo, että menestyäkseen Yrityskylä on tarvinnut ympärilleen laadukkaan suomalaisen koulujärjestelmän, fiksut oppilaat ja opettajat unohtamatta oppilaiden vanhempia ja tietenkään yrityksiä.

– Keskeistä on, että opetussuunnitelman tavoitteet on saatu nyt ensimmäistä kertaa laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa jokaisella on selkeä rooli. Esimerkiksi yritysten olisi varsin vaikea tehdä näin systemaattista yhteistyötä alakoulujen kanssa ilman Yrityskylä-innovaatiota. Iloitsemme, että maailman parhaat opettajat ovat hyväksyneet sen osaksi opetustaan.

Alakoski uskoo, että Yrityskylällä on potentiaalia laajentua Suomen rajojen ulkopuolelle ja aina koulutusvientituotteeksi asti. Konseptia myös kehitetään eteenpäin, ja parhaillaan on työn alla yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnattava toiminnallinen ja innovatiivinen Yrityskylä-malli.

Kolmivuotinen Yrityskylä Toppilaan

Marraskuussa 2014 avataan myös Pohjois-Pohjanmaalle oma kolmivuotinen Yrityskylä, jonne kaikilla Pohjois-Pohjanmaan kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus tulla harjoittamaan talous- ja työelämätaitojaan. Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa tavoittaa 15 000 alueen kuudesluokkalaista opettajineen lukuvuosien 2014–2017 aikana. Yrityskylä sijaitsee Oulun Toppilassa osoitteessa Tukkitie 5.

Yrityskylä vieraili Oulussa jo viime syksynä. Tuolloin se tavoitti 2200 kuudesluokkalaista. Lisätietoja saa aluekoordinaattori Jussi Ylitalolta, p. 045 1606 466.

Lisätietoja Yrityskylästä:

Toiminnanjohtaja Tomi Alakoski
puh. 040 501 5307, tomi.alakoski(at)tat.fi
www.yrityskyla.fi
www.facebook.com/yrityskyla
www.twitter.com/yrityskyla

Lisätietoja World Innovation Summit for Education -järjestöstä ja WISE Awardsista:

www.wise-qatar.org
http://awardsblog.wise-qatar.org/

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, joka käydään koulussa läpi oman opettajan johdolla.

Taloudellisen tiedotustoimiston TATin koordinoimissa Yrityskylissä vierailee lukuvuosittain noin 70 prosenttia kuudesluokkalaisista eli 40 000 oppilasta. Lukuvuonna 2014–2015 toiminnassa on kahdeksan Yrityskylä-oppimisympäristöä. Alueelliset kylät toimivat Helsingissä, Itä-Suomessa, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Espoossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yrityskylän valtakunnallinen kiertue käy lukuvuoden aikana Porissa ja Lahdessa. Kaikkiaan Yrityskylä vierailee 13 paikkakunnalla.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä. TATiin kuuluvat myös Finnfacts ja T-Media.