Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Rantek – Oululaista osaamista jo 30 vuotta

Julkaistu 06.11.2019

Matti Rantapään perustama perheyritys Sähkö-Rantek Oy täytti 30 vuotta. Rantek on sähköteollisuuden laitevalmistaja, jonka osaamiskärkeen kuuluvat niin käämintä, koneistus kuin laitekokoonpanotkin. Yritys työllistää Oulussa 45 henkilöä. Yrityksen toiminta on pysynyt koko ajan kannattavana huolimatta alan koko ajan tiukentuneesta kilpailutilanteesta. Oulun kaupunki palkitsi Rantekin vuoden 2012 Stiknafuulia –yrittäjäpalkinnolla.

1989 - 2019

Sähkö-Rantek aloitti Hyvinkään Koneen alihankintakäämijänä v. 1989. Silloin toimittiin reilun autotallin kokoisissa tiloissa Kiimingissä. Yritys kasvoi nopeasti ja 1990-luvulla aloitettiin sähkömagneettien valmistus yrityksen siirtyessä Ouluun. Kun magneettien kokoonpanon volyymit kasvoivat kumppaneille liian suuriksi, alettiin koneistus hoitaa itse. Vuonna 1999 hankittu CNC-konekanta on jo uusiutunut kokonaan, osin useampaankin kertaan.

Kulunut vuosikymmen on mennyt kasvun merkeissä. Vuonna 2018 yritys koki takaiskun, kun kaksi kolmasosaa tuotantohallista vaurioitui tulipalossa. Tuotanto seisoi kaksi viikkoa. Nykykoneistuskannan ydinkoneet kuitenkin säilyivät ja yritys käänsi tapahtuneen uuden aluksi. Tuotantotilojen layouteja uudistettiin sekä kääminnän että kokoonpanon puolella.

Globaalissa kilpailussa mukana

Rantekin asiakkaat tekevät alihankintansa globaalisti. Pitkäaikaisia asiakkaita ovat mm. Kone ja ABB. Rantek on pärjännyt kansainvälisessä kilpailussa hyvin pitäytymällä kaikessa tekemisessään etulinjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että teknologian lisäksi menetelmäosaamisen pitää toimia moitteettomasti. Yksi asiakkaista on myös Rantekista omaksi toimijakseen eriytetty Randax Oy, erikois-sähkömoottorien tuotekehitysyhtiö. Viime vuosina asiakaskenttä on laajentunut osin myös pienempiin alan toimijoihin, startupeihin saakka.

Perustaltaan käämintä on korkeaa ammattitaitoa vaativaa käsityötä, jossa hyödynnetään alan koneita. Tyypillisiä tuotteita ovat esimerkiksi teollisuusmoottoreiden, generaattorien käämityt komponentit ja laivakäyttöjen käämitykset. Koneistajana Rantek valmistaa sekä osia että kokonaisuuksia, jotka ovat usein ydinkomponentteja kokoonpanon ja kääminnän tuotteissa kuten sähkömagneettien kokoonpanoissa tai paperiteollisuuden koneissa. Toimintoja täydentävät laitekokoonpanot. Rantek on asiakkaan mukana tuotekehityksessä tuomassa omaa näkemystään valmistusmenetelmien ja niiden kustannustehokkuuden osalta.

4 MEUR investointi

Rantek on parantanut merkittävästi tuotantomahdollisuuksiaan kuluneen vuoden aikana investoimalla uuteen tilaan ja monitoimiteknologiaan. Nykyinen yhteensä neljän miljoonan euron satsaus on noin 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevän yrityksen kohdalla kunnioitettava panostus. Uudet kokonaistilat ovat 2000 neliömetriä aiempaa suuremmat. Rantekin uuteen konekantaan kuuluu mm. useita Mazak Integrex i-sarjan monitoimikoneita. Uusissa tiloissa on myös mittava FMS-järjestelmä, johon on sijoittunut useita tuotantokoneita, kuten robottilataussolu. Laadun seurantaan ja varmistamiseen taloon on hankittu myös uutta Zeiss-koordinaattimittausteknologiaa aiemman saman sarjan pienemmän koneen rinnalle.

”Kone- ja laitehankinnat ovat ratkaisevia, jotta pystymme jatkuvaan laadun kehittämiseen ja tuotannon tehokkuuden parantamiseen. Näin olemme pystyneet pitämään nykyisen kilpailuasemamme”, kommentoi Rantekin toimitusjohtaja Juha-Matti Rantapää.

Rantek uskoo automaatioon

Rantekilla on ollut käytössä erilaisia robottiratkaisuja jo vuosikymmenen ajan palvelemassa työstökoneita. Rantek näkee automaation merkittävänä tekijänä paitsi tuotannon ja kilpailukyvyn kehittämisessä, myös työergonomian parantamisessa. Rantapää toteaa, että Rantekilla ollaan siirtymässä kolmeen vuoroon: ”Koneistusprosessi tapahtuu yövuoroissa automaation mahdollistamana ilman operaattoreita. Lisäksi työn mielekkyys paranee, kun yksitoikkoiset vaiheet automatisoidaan. Myös ergonomiaan ja työssä jaksamiseen pystytään olennaisesti vaikuttamaan automatisoimalla raskaimpia työvaiheita”.

Automaatiolla on vaikutusta myös tuotannon pitämiseen Suomessa. Rantapää uskoo uudistusten vaikuttavan olennaisesti siihen, että tuotanto voidaan pitää Suomessa.

”Ilman tekemiämme kehitysaskeleita olisi kovin haasteellista tehdä kilpailukykyisiä tuotteita”, hän sanoo.

Automaatio ja robotiikka vaikuttavat myös hiilijalanjäljen laskuun.

”Automaation kautta materiaalihukka pienenee tekemisien vakioituessa ja hiilijalanjälki per tuotettu kappale pienenee, kun toimitilat ovat tehokkaassa käytössä.”

Alueellinen yhteistyö

Rantek on jo pitkään ollut tiiviisti mukana erilaisissa alueellisissa kehityshankkeissa, jotka keskittyvät mm. automaatioon, tuotannon tehostamiseen, tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantamiseen. Rantek tekee myös tiiviisti oppilas- ja oppilaitosyhteistyötä. Näin yritys on mukana mahdollistamassa tulevaisuuden osaajien työllistymisen ajantasaisella ja juuri Rantekin tai muiden yritysten tarvitsemalla osaamisella.

Lisätiedot:

Juha-Matti Rantapää
juha-matti.rantapaa@rantek.fi
www.rantek.fi

Tiina Haapaniemi
050 302 3196
tiina.haapaniemi@businessoulu.com