Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Rakentamistekniikan DI-tutkinto koottava yhden tutkinnon alle

Julkaistu 26.10.2016

Selvitysmies ehdottaa Oulun yliopiston kolmen tekniikan koulutusohjelman ja arkkitehtuurin opetuksen järkiperäistämistä. Ouluun voidaan palauttaa arktisen rakennustekniikan 30-40 DI:n koulutus pika-aikataululla, ehdottaa selvitysmies Tapani Mäkikyrö yhdessä Suomen alan johtavien järjestöjen ja Oulun elinkeinoelämän kanssa.

Selvityksen mukaan rakentamistekniikan DI-tutkinto voidaan helposti koota yhden tutkinnon alle kone-, prosessi- ja ympäristötekniikan-, tuotantotalouden- ja arkkitehtuurin tiedekuntia järkiperäistämällä.

Tapani Mäkikyrö sai keväällä tehtäväkseen selvittää asia Esko Järvenpään ohjausryhmän johdolla yhdessä alan järjestöjen - Rakennusteollisuus RT:n, Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry:n ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n - kanssa. Työ valmistui keskikesällä, mutta päätöksiä ole vielä kuulunut.

Rakentamistekniikan DI-koulutus loppui Oulussa parikymmentä vuotta sitten. Jäljet näkyivät nopeasti, kun yrityksissä ilmeni heti tarvetta osaajamassalle. Nyt on jo hätätilanne. Eläköitymisen vauhti ja alan teollisuuden kasvun paine ovat käyneet kestämättömäksi. Rakentamisalan elinkeinoelämän mitta täyttyi keväällä 2016. Rakentamisen osaajien aiheuttama kasvutulppa halutaan poistaa.

Oulussa ehdittiin kouluttaa vuosina 1959 - 1996 (2001) 1250 diplomi-insinööriä rakennusalalle. Heidän eläköitymisensä alkoi vuonna 2005. Heistä jää tätä nykyä 20 vuosittain eläkkeelle. Ongelmana on, että Helsingin ja Tampereen yliopistoista valmistuvat DI:t eivät halua muuttaa pohjoiseen.

Loppuraportin 90 sivua luovutettiin kesäkuun lopussa Oulun yliopiston rehtorille. Päätös tutkintoluvan palauttamisesta edellyttää maan hallituksen päätöstä. Loppuraportti perusteluineen on selkeä, eikä aiheuta suuria kustannuksia.

Oulun seudun rakentaminen on ollut vilkasta vuodesta 1995. Uutta painetta luovat Pohjoisen suurhankkeet hankkeet ja Arctic Europe strategiavalinnat. Oulun yliopiston ja Ammattikorkeakoulun synergiahyödyt ovat selvät.

Selvitysmies Mäkikyrö muistuttaa, että rakennukset kuluvat myös laman aikana. Korjausrakentaminen on puolet volyymista. Lisäksi laman aikana uudisrakentaminen patoutuu, joka purkautuu ryskyen laman loppuvaiheessa, joka tilanne on juuri nyt.

Perusteluja todella nopealle toiminnalle on runsaasti. Oulussa toimiva johtava siltasuunnitteluyritys kansainvälinen Wsp laskee koulutusongelman estäneen merkittävästi yhtiön laajentumista Oulussa. Raportin mukaan laajentamiselle ei ole mitään muita esteitä kuin osaamismassa, joka on estänyt yhtiön toiminnan kaksinkertaistumisen Oulussa.

Samaan suuntaan raportoivat Ely-keskus ja Ammattikorkeakoulu. Johtaja Matti Räinän mukaan vuosittain tarvitaan vähintään 10-15 uutta diplomi-insinööriä Pohjoisessa. Ammattikorkeakoulussa koetaan motivaatio-ongelmia, heidän insinööriopiskelijat eivät motivoidu ja tie jatko-opintoihin on kaukana. Synergiahyödyt jäävät saamatta.

Tänään alan koulutuksen tilanne Oulun yliopistossa aiheuttaa sekavuutta niin opiskelijoiden, opetuksen, hallinnon, kuin elinkeinoelämän ja yritysten piirissä.