Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Qlu Oy patentoi kuulolaitetta tukevien induktiosilmukoiden testausmenetelmän

Julkaistu 21.09.2016

Oululainen Qlu Oy on saanut patentin kehittämälleen menetelmälle ja palvelulle, jolla mitataan kuulolaitteiden käytettävyydelle olennainen induktiosilmukan laatu. Keksinnön avulla kartoitetaan missä kohtaa huonetta kuulolaitteella kuulee hyvin ja silmukan laatu täyttää standardin SFS-EN 60118:4 vaatimukset. Tyypillisiä induktiosilmukoiden käyttökohteita ovat erilaiset julkiset kokoontumistilat, kuten kirkot, teatterit, auditoriot ja koulutustilat, jossa ne ovat rakennusmääräyksen mukaan pakollisia.

Induktiosilmukka on tehokas ja edullinen teknologia, jolla ääni saadaan siirrettyä mikrofonista tai muusta äänijärjestelmästä kuulokojeeseen siten, että ympäristön taustamelu tai huono akustiikka ei häiritse kuuntelua. Muita kansainvälisesti standardisoituja ja kaikkien merkittävien kuulolaitevalmistajien tukemia menetelmiä äänensiirtoon ei ole olemassa.

Patentoitu menetelmä koostuu Qlu:n tarkasta sisäpaikannusjärjestelmästä ja laitteistosta, joka mittaa kaikki standardin määrittelemät suureet - kentänvoimakkuus, taajuusvaste ja häiriöetäisyys - samanaikaisesti. Vanhalla menetelmällä tämä vaati neljä eri mittauskertaa. Uusi menetelmä pudottaa silmukan laadun mittaamiseen käytettävän ajan murto-osaan käsin tehtävään mittaukseen verrattuna.

Induktiosilmukan laatukartoituksen tuloksena syntyy standardin mukainen induktiosilmukan kuuluvuuskartta, joka sijoitetaan mitatun tilan sisäänkäyntien läheisyyteen. Kuulolaitteen käyttäjät näkevät kartasta mihin kohti salia heidän kannattaa sijoittua kuullakseen hyvin ja he voivat esimerkiksi pyytää lipunmyynnistä kuulolaitteen käyttäjälle soveltuvaa istumapaikkaa.

Sama kuuluvuuskartta ja tilan muut tiedot julkaistaan myös laitevalmistajista riippumattomassa ja puolueettomassa verkkopalvelussa http://maps.qlu.fi, josta kuulolaitteiden käyttäjät voivat etsiä kuuloesteettömiä tiloja ja palvelupisteitä. Tilaisuuksien järjestäjät voivat käyttää palvelua etsiessään kuuloesteettömiä tiloja tilaisuuksiaan varten.

"Huonokuuloisuus on merkittävä terveysongelma. EU:ssa jopa 15% työikäisestä väestöstä hyötyisi kuulolaitteen käytöstä ja 25% yli 65 vuotiaista käyttää kuulolaitetta. Kehittämämme palvelu ratkaisee induktiosilmukoita vaivaavan epätasaista kuuluvuudesta johtuvan ongelman ja kertoo kuulolaitteen käyttäjille missä varmasti kuuluu.", toteaa Qlu:n toimitusjohtaja Juha Nikula.

Useimpien teollistuneiden maiden tapaan myös Suomessa on käytössä rakennusmääräys, joka velvoittaa asentamaan kaikkiin äänentoistolla varustettuihin kokoontumistiloihin induktiosilmukan tai muun äänensiirtojärjestelmän.

"Vaikka tämä määräys on ollut voimassa jo vuodesta 1987 lähtien, tilanne on Suomessa kuulolaitteiden käyttäjien kannalta huono. Vain muutamassa prosentissa kokoontumistiloja on kunnolla toimiva induktiosilmukka. Määräystä rikotaan räikeästi, mutta toivottavasti tilanne muuttuu uuden yhdenvertaisuuslain myötä", sanoo Antti Nevalainen, Qlu:n liiketoiminnan kehitysjohtaja.

Lisätietoja:
Juha Nikula, toimitusjohtaja Qlu Oy, puh. 040 5881138, juha.nikula@qlu.fi
Antti Nevalainen, liiketoiminnan kehitysjohtaja Qlu Oy, puh. 040 484 1624, antti.nevalainen@qlu.fi

http://www.qlu.fi
http://maps.qlu.fi

Qlu Oy on 2013 perustettu kuuloesteettömyyteen erikoistunut Oululainen Start-up yritys. Yritys tarjoaa kotimaassa hyvään kuulemisympäristöön liittyviä palveluja ja ratkaisuja, kuten induktiosilmukkajärjestelmien suunnittelu, lopputarkastukset, palvelupistesilmukat ja induktiosilmukoiden laatukartoitukset. Vientimarkkinoille yritys tähtää juuri patentoidulla induktiosilmukoiden laatukartoituspalvelulla. Yrityksessä on 7 työntekijää.