Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Positiivista virettä kaupan ja matkailun foorumissa

Julkaistu 28.09.2017

Kaupan ja matkailun foorumissa Oulussa 13.9. pohdittiin alan haasteita ja näkymiä seudulla. Satakunta osallistujaa keränneessä tilaisuudessa kuultiin sekä Oulun kaupungin, matkailu- ja ravintolan yrittäjien ja työnantajien työmarkkinajärjestön että kiinteistösijoittajan näkökulmia aiheeseen. Kansainvälistä perspektiiviä Oulun vetovoimaan toi erityisesti aasialaisia palveleva kansainvälinen matkanjärjestäjä.

Tilaisuuden avanneen kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan Oulussa näkyy virettä: keskustan tilat alkavat täyttyä ja vuosina 2014-2016 tehdyt, yli 250 miljoonan investoinnit kantavat hedelmää. Kymmenvuotiskaudella 2005-2015 Suomen nopeimmin kasvavaksi kaupunkiseuduksi noussut pohjoisen Skandinavian pääkaupunki joutuu kuitenkin pohtimaan miten Oulu jatkossakin pitää asemansa valtakunnan kärkijoukossa.

- Alueellinen yhteistyö, isot liikenneinvestoinnit sekä yksityiset investoinnit nousussa oleviin elämyksellisiin palveluihin lisäävät Oulun suurten investointikohteiden, kuten matkakeskuksen ja torialueen, ohella alueen vetovoimaa myös investoreiden suhteen, hän listasi.

Timo Lappi MaRa ry:stä muistutti, että tutkimusten mukaan Suomi tarjoaa kansainvälisille matkailijoille juuri sitä, mitä he haluavat.

- Myös myytti huonosta palvelusta elää vain omassa keskuudessamme: tutkimusten mukaan suomalaisissa hotelleissa ja ravintoloissa tarjotaan Euroopan parasta palvelua. Lapin mukaan ravintola-ala on ruokaketjumme toiseksi merkittävin toimiala heti elintarviketeollisuuden jälkeen.

- Kaupungistuminen, kansainvälisen matkailun kasvu ja ravintolatarjonnan monipuolistuminen ovat isoja muutoksia, joita siivittää nuoren polven halu käyttää rahaa mieluummin palveluihin ja elämyksiin kuin materiaan. Yrittäjäpalvelustrategia ”miten voimme auttaa yrittäjää menestymään” palvelisi Oulussakin kaikkia.

Myös Janne Mäkelä Newsec Oy:stä oli samoilla linjoilla erilaisten säännösten ja viranomaisprosessien muuttamisen suhteen. Puolen Suomen keskuksena Oululla on vakuuttava vaikutusalue, joka kiinnostaa liike-elämää ja investoreita: 15 minuutin säteellä asuu 180 000 ihmistä, tunnin päässä jo 300 000. Mäkelän mukaan Suomeen tulevat liikeketjut toivovat sijoittuakseen 30 - 60 000 henkilön vaikutusaluetta, joten Oulu on erittäin potentiaali kohde. Myös matkailun ja kaupan palvelujen yhdistäminen onnistuu Oulussa.

- Kiristyvässä kilpailussa menestyvät vahvat konseptit. Toisaalta tällä hetkellä on vuokralaisen markkinat: nyt halutaan lyhyempiä vuokrasopimuksia ja vuokran sitomista liikevaihtoon, hän muistutti.

Pohjoinen sijainti kiinnostaa

Marju Niskanen Tumlare Corporation Oy:stä nosti esille, että Oulu on ensimmäisenä Suomessa tuotteistanut markkinalähtöisen technical visits -ohjelmakokonaisuuden. Vierailuohjelmissa yhdistyvät luonto, koulutus ja teknologia.

- Ouluun on helppo päästä ja vieläpä kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi pohjoinen sijainti on erityisesti japanilaisille mieluinen, koska he haluavat nähdä revontulia ja matkustavat mielellään syksyisin.

Oulussa japanilaisia kiinnostavat hänen mukaansa erityisesti koulut, neuvolat, puurakentaminen ja teknologia. Oulu on lisäksi tarpeeksi iso paikka, jossa on paljon tarjontaa asiantuntijavierailijoille.

Kaupan ja matkailun foorumiin saatiin terveiset myös Tampereelta. Hankejohtaja Tero Tenhunen esitteli Tampereen vetovoimahankkeita. Hän näki paljon yhtymäkohtia Tampereen ja Oulun välillä.

-Olemme selviytyjiä, joille elävä keskusta on vahvuus.

Tilaisuuden päätteeksi käytiin vilkas paneelikeskustelu, johon osallistuivat Timo Lapin ja Marju Niskasen lisäksi Ulla Peltoniemi (Arina), Kimmo Kyhälä (Ruskotunturi/Ukkohalla) ja Samu Forsblom (Oulun kaupunki). Oulun erityispiirre on panelistien mukaan urbaani arktisuus.

Keskustelua käytiin jo esille nousseista aiheista: miten Oulu voisi olla ketterämpi kaupunki? Vetovoiman kehittämisessä kaupungin johtajuus on tärkeä, mutta keskeistä on myös hyvä yhteistyö elinkeinonharjoittajien kanssa.

Esimerkiksi ravintolasektorin pienyrittäjät tuovat vireyttä kaupunkiin. Paneelissa nousi esiin idea ravintolakulttuurin ja merellisyyden yhdistelmästä, joka voisi luoda kaupunkiin uutta vetovoimaa, sekä Pikisaari alueena, joka kannattaisi nostaa yhdeksi kärki-investointikohteeksi.