Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pörssiyhtiö Pöyry ja OAMK sopimukseen yhteistyön tiivistämisestä

Julkaistu 23.08.2017

Pöyry Finland Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) ovat sopineet yhteistyönsä tiivistämisestä. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Oulun ammattikorkeakoulussa torstaina 17.8.2017. Yhteistyöalueet koskevat ensisijaisesti tutkinto-ohjelmayhteistyötä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä.

Pöyry haluaa rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä niiden oppilaitosten kanssa, joilla on keskeistä osaamista yhtiön edustamilla toimialoilla. Pöyry toimii laajasti teollisuuden eri segmenteillä, energian tuotannossa ja jakelussa sekä rakennetun ympäristön infrastruktuurissa.

"Oulun ammattikorkeakoulu on yksi niistä korkeakouluista, joiden kanssa haluamme rakentaa strategisen kumppanuuden. Tämän sopimuksen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä rakennesuunnittelun, rakennuttamisen, vesihuollon, ympäristötekniikan, geotekniikan ja talotekniikan aloilla. Monialaisena oppilaitoksena Oulun ammattikorkeakoulu pystyy tarjoamaan meille osaamista myös muilla tekniikan aloilla, liiketaloudessa, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalalla", toteaa Pöyryn Suomen toimitusjohtaja Juuso Pajunen.

"Yhteistyö Pöyryn kanssa tukee Oamkin profiilia toimia työelämälähtöisenä korkeakouluna. Elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen toteutuu tällaisessa yhteistyössä konkreettisesti ja oikealla tavalla. Monialaisuuden hyödyntäminen on Oamkin vahvuus, ja uskon siitä olevan erityistä hyötyä Pöyrylle”, toteaa Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso.

"Uskon, että nyt rakennettavalla uudella yhteistyömallilla saavutamme yhdessä paljon enemmän", luonnehtii yhteistyötä liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Hyytinen, joka vastaa Pöyryn alueellisista toiminnoista Pohjois-Euroopassa.

”Työelämälähtöisyyden tuominen entistä näkyvämmäksi vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän luottamusta tutkinto-ohjelmien sisältöihin, motivoi opiskelijoita ja johtaa alan kannalta parempaan osaamiseen”, toteaa Oamkin rakentamistekniikan osaston koulutus- ja tki-johtaja Jyrki Röpelinen.

Lisätietoja:

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Hyytinen
Pöyry Finland Oy
puh. 040 589 6842
mikko.hyytinen@poyry.com

Koulutus- ja tki-johtaja Jyrki Röpelinen
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
puh. 050 517 6759
jyrki.ropelinen@oamk.fi

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyritys. Yhtiö tarjoaa älykkäitä ratkaisuja voimantuotanto-, -siirto- ja -jakelualalle, metsäteollisuudelle, kemian- ja biojalostusteollisuudelle, metalli- ja kaivosteollisuudelle sekä liikenne- ja vesialoille. Pöyryn liikevaihto oli 530 miljoonaa euroa vuonna 2016. Pöyry on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V). Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 130 toimistoa. www.poyry.fi

OAMK on yksi Suomen arvostetuimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme ammattilaisia ja kehitämme Pohjois-Suomen kilpailukykyä yhdessä työelämän kanssa. Vuosittain meiltä valmistuu lähes 1 500 asiantuntijaa alueen työelämän tarpeisiin. Opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaa 640 oamkilaista.