Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pohjoismainen haku: Innovatiivisuutta terveydenhuoltoalan hankintoihin

Julkaistu 03.09.2012

Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation hakee tarjouspyynnöllä innovatiivisia ideoita terveydenhuoltoalan hankintayksiköiden pohjoismaisen osaamisverkoston kehittämiseen.

Haun yhtenä päätavoitteena on julkisten hankintayksiköiden ja toimittajien välisen markkinaosaamisen ja vuoropuhelun parantaminen. Lisäksi käynnissä on avoin haku projekteille, jotka pyrkivät kehittämään julkisia terveyspalveluja sekä tiivistämään eri toimijoiden yhteistyötä hankinnoissa.

Nordic Innovation on keskeinen toimija kauppaan, teollisuuteen ja innovaatioihin liittyvien pohjoismaisten kumppanuusohjelmien toteutuksessa. Organisaation tavoitteena on edistää rajat ylittävää kaupankäyntiä ja innovaatioita. Tekes on Nordic Innovationin suomalaisena kumppanina pohjoismaisessa Public Procurement and Innovation within the Health Sector -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on parantaa terveyssektorin innovatiivista hankintaosaamista lisäämällä tiedonvaihtoa sekä yhteistyötä yli erilaisten rajojen.

Jaossa 1,4 miljoonaa euroa innovatiivisille ideoille

Tarjouspyynnössä on jaossa 10 miljoonaa Norjan kruunua eli n. 1,4 miljoonaa euroa enintään viidelle hankkeelle. Kohderyhmänä ovat julkisen sektorin organisaatiot, jotka tekevät julkisia hankintoja terveydenhuoltoalalla.

Myös muut organisaatiot tai organisaatioiden yhteenliittymät voivat toimittaa ehdotuksia, mikäli näillä on asiantuntemusta terveydenhuoltoalalta. Rahoitettavilla hankkeilla tulee olla yhteistyökumppaneita vähintään kolmessa Pohjoismaassa. Omarahoituksen osuus on vähintään puolet joko työn tai suoran rahoituksen muodossa.

Innovaatiolähtöisen ajattelun sisällyttäminen julkiseen hankintaprosessiin on tehokas tapa kehittää julkisia palveluja kustannustehokkaasti.

"Työkaluja innovatiivisiin hankintaprosesseihin on olemassa, mutta ne eivät toistaiseksi ole vielä laajasti käytössä julkisella sektorilla. Tämä pohjoismainen haku esikaupallisille hankinnoille pyrkii osaltaan vastaamaan haasteeseen", Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman päällikkö Mervi Pulkkanen toteaa.

Tarjousten määräaika on keskiviikko 24.10. lokakuuta 2012 klo 11.00.

Lisätietoja rahoituksen ehdoista ja hakemisesta