Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pohjoisen tulevaisuuskatsaus esillä Mustreadin uutiskirjeessä

Julkaistu 21.06.2022

Suomen sampo ja portti länteen – näillä kolmella tavalla pohjoinen tuottaa hyvinvointia ja turvallisuutta koko maalle.

Tausta. Ilmastonmuutos, koronapandemia, turvallisuustilanteen muutos ja Nato-jäsenyys korostavat pohjoisen ulottuvuuden merkitystä Suomelle.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala: “Ajankohtaiset kehityskulut, kuten ilmastonmuutos ja muuttunut turvallisuustilanne, kasvattavat pohjoisen roolia Suomen hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentamisessa entisestään.”

Pohjoisen kaupungit, maakuntaliitot ja kauppakamarit ovat hahmottaneet pohjoisen roolia kolmen eri teeman kautta erilaisine toimenpide-ehdotuksineen.

1. Turvallisuus ja huoltovarmuus

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä Suomen ja Ruotsin liittoutuminen Naton kanssa korostavat pohjoisen roolia Suomen porttina länteen.

 • Tiivistyvän yhteistyön myötä tarve parantaa yhteyksiä kasvaa. Koskee niin tie-, rautatie- kuin tietoliikenneyhteyksiäkin.
 • Mikäli laivaliikenne itämerellä estyy, pohjoinen on käytännössä ainoa väylä maailmalle ja siksi kriittisen tärkeä huoltovarmuuden kannalta.
 • Tällä hetkellä yhteydet Suomesta länteen jättävät toivomisen varaa.
 • Toimiva logistiikkainfrastruktuuri Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä on myös liittolaisten etu.

2. Investoinnit

Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala: ”Selvityksemme mukaan pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan investointipotentiaali yltää 160 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa investoinneista liittyy uusiutuvaan energiaan, hiilivapaaseen teräkseen, metsätalouteen, akkuihin ja kaivosteollisuuteen.”

 • Pohjoiseen on suunnitteilla merkittävästi tuulivoimaa ja erilaisia vetytalouteen liittyviä aloitteita.
 • Energiantuotanto ja teollisuuden investoinnit kannattaa sijoittaa lähelle toisiaan.
 • Puhdasta energiaa voidaan hyödyntää korkean jalostusarvon tuotteiden valmistukseen. Mahdollisuudet luonnon raaka-aineiden jalostukselle alueella ovat hyvät.
 • Sujuva luvitus ja toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeitä teollisuusinvestoinneille, kuten kaivoksille.

3. Työ ja osaaminen

Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen: “Pohjoisessa on hyvä elää ja töitä tarjolla myös kansainvälisille osaajille. On koko Suomen kilpailukyvylle tärkeää, että pohjoisen kasvun jatkumisen edellytykset turvataan.”

 • Pohjoisen korkeakoulut ovat osaamisalueillaan kansainvälistä huippuluokkaa.
 • Laadukas koulutus tukee investointeja ja vahvistaa koko Suomen kilpailukykyä.
 •  Pohjoinen tarjoaa ainutlaatuiset puitteet etä- ja monipaikkaiseen työhön.
 • Investoinnit vaativat osaavaa työvoimaa tarvittaessa yli valtionrajojen.

Yhteistyöllä tuloksia. Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju: “Ruotsissa ja Norjassa pohjoisten alueiden arvo niin investointien kuin turvallisuudenkin kannalta on tunnistettu jo kauan sitten, ja aluepolitiikkaa on siellä tehty tästä näkökulmasta jo vuosikymmeniä.

 • Tätä ajattelua on tuotava myös Suomeen.
 •  Lisäksi yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa on syvennettävä.”

Mitä käytännössä pitäisi tehdä?

 •  Valtiotason keskusteluita Pohjoismaiden välisten infrahankkeiden toteuttamiseksi.
 • Pohjoisten alueiden yhteinen teollinen strategia kestävän kasvun aikaansaamiseksi.
 • Yhteinen rekrytointi- ja markkinointiohjelma yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa työvoiman saatavuuden lisäämiseksi.
 • Kehittää Perämerenkaaren yhteistoimintaa niin, että alueesta muodostuu yhteinen, osaamiseen perustuva työssäkäyntialue.

Päivi Laajala: “Panostamalla pohjoiseen Suomeen ja yhteistyöhön maamme vienti vauhdittuu, turvallisuutemme kasvaa ja omavaraisuutemme sekä kestävä kasvu vahvistuvat. Pohjoinen tuottaa tehokkaita ratkaisuja ihmiskunnan ja Suomen suuriin haasteisiin myös tulevaisuudessa.”

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Mustreadin uutiskirjeessä.

Lue lisää Pohjoisen tulevaisuuskatsauksesta Oulu.comissa.