Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pohjoisen logistiikan merkitys kasvaa

Julkaistu 30.01.2023

25.1. järjestetyssä Pohjoisen Logistiikkafoorumissa katseet kohdistuivat erityisesti turvallisuus- ja huoltovarmuusteemaan. Miten pohjoisen uusi turvallisuuspoliittinen tilanne heijastuu logistiikkaan ja liikenteeseen?

Tilaisuuden avannut Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju nosti esille pohjoisen saavutettavuuden ja liikenneyhteyksien luotettavuuden merkityksen. Logistiikka on olennainen osa Pohjoista ohjelmaa, jota pohjoisen keskeiset toimijat esittävät osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa.

Ulkopoliittisen instituutin apulaisjohtaja Samu-Ville Paukkusen puheenvuorossa kriiseistä ja varautumisesta korostui Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustuksellisen yhteistyön tiivistäminen ja Nato-pelotteen ulottaminen koko Pohjolan alueelle. Hän näki tärkeimpänä riskien minimoimiseen tähtäävänä toimenpiteenä logistiikan kehittämisen.

Paukkusen mukaan arktinen alue on viimeinen alue, jossa Venäjällä on konventionaalisilla joukoilla edelleen jonkinlainen etulyöntiasema. Logistiikka on yksi isoimmista asioista, joihin voidaan vaikuttaa, kun puhutaan Suomen varautumisesta.

- Pitäisi pystyä varmistamaan kaksi raideyhteyttä Jäämerelle: Narvikin ja Tromssan kautta. Ainoastaan raideyhteyttä pitkin on mahdollista varmistaa huoltovarmuus huomioon ottaen mahdollinen Itämeren keskeytynyt liikennöinti, hän painotti.

Logistiikkafoorumin vieraana ollut Barentsin euroarktisen neuvoston virkamieskomitean puheenjohtaja, suurlähettiläs Jari Vilén muistutti aluepolitiikan muuttumisesta.

- Aluepolitiikka mukaan lukien liikenne ja logistiikka ei ole enää keskustelua vain aluekehityksestä, vaan kansallisesta turvallisuudesta.

Pohjoiset huoltoverkostot ja se, miten ne liitetään toisiinsa entistä enemmän, ovat hänen mukaansa keskeinen asia, jota kaikkien soisi miettivän.

Vilén näki Nato-jäsenyyden antavan myös eväitä keskustella kotimaisista resursseista ja katsoa laajempia eurooppalaisia rahoitusmahdollisuuksia sekä Naton rahoitusinstrumentteja.

Logistiikkaverkostojen yhdistämiseen liittyen Nurminen Logisticsin myyntijohtaja Marjut Linnajärvi kertoi multimodal-kuljetuksista. Hän kannusti Pohjoisen alueen toimijoita ja yrityksiä rohkeasti yhteistyöhön: tavaravirtojen yhdistämisen kautta voisi muodostua kustannustehokkaita ja liiketoiminnallisesti mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia nopeille kuljetusreiteille Pohjois-Suomen ja Ruotsin kautta Eurooppaan ja Aasiaan.

Traficomin erityisasiantuntija Marko Mäenpää esitteli selvityksen toimenpiteistä yhdistettyjen kuljetusten käynnistämisestä.

Keskustelua ja kysymyksiä herätti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikön päällikkö Risto Leppäsen puheenvuoro maantieverkon kunnossapidosta ja kehittämisestä. Pohjoisen meriliikenteen näkymiä katsottiin erityisesti Oulun Sataman näkökulmasta, ja Oulun Liikekeskus ry:n vetämistä citylogistiikan piloteista käytiin katsaus.

Katso ja kuuntele kaikki erittäin ajankohtaisen Logistiikkafoorumin puheenvuorot YouTubesta osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=Uq3BCgXkuHs

Vuosittain järjestettävä Pohjoisen Logistiikkafoorumi keräsi 200 osallistujaa, joista puolet osallistui etäyhteydellä.