Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia julkaistiin

Julkaistu 22.02.2016

Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintasuunnitelma. Se täydentää valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa olevia yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja antaa eväät koulujen arkeen niin opettajille kuin oppijoille varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Strategia julkistettiin yrittäjyyskasvatuksen teemapäivän yhteydessä Oulun yliopistolla 22.2.2016.

Yrittäjyysosaamisella tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpi rooli oppilaitosten antamassa koulutuksessa. ”Pohjois-Pohjanmaan nuoret tekevät tulevaisuuden” on maakunnan yhteisen yrittäjyyskasvatuksen visio. Strategian keskeisenä tavoitteena on yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, yrittävän kulttuurin rakentaminen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittäminen.

Strategia ja toimintaohjelma on laadittu osallistavana prosessina. Sisältöä on työstetty alueellisissa seututiimeissä, joissa oli edustajia kaikilta kouluasteilta sekä yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita. Maakuntaliitto sekä maakunnan Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä tukevat omalta osaltaan strategian toimeenpanoa ja seuraavat sen onnistumista. Alkaneen vuoden aikana strategian sisältö on tarkoitus saada kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Yrittäjyyskasvatuksen strategia on tehty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta rahoitetussa ESR-hankkeessa, jota koordinoi Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti. Strategia julkistettiin osana yrittäjyyskasvatuksen Yritä ja onnistu! -teemapäivää, jolloin yliopistolla järjestettiin myös Nuori yrittäjyys -koulutuksia opettajille sekä NY Uskalla yrittää -messut ja semifinaali.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2016-2020:

Lisätietoja:
Leena Eskola, Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti: leena.eskola@oulu.fi
Helena Vikstedt, BusinessOulu: helena.vikstedt@businessoulu.com