Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

PK-yrityksille uusi tuki yliopistoyhteistyöhön

Julkaistu 14.06.2012

Oulun kauppakamarin ja Oulun yliopiston yhteinen neuvottelukunta on päättänyt käynnistää PK-yrityksille suunnatun avustuksen yritysten tarpeista lähtevien opiskelijoiden lopputöiden tukemiseen. Tällä halutaan tukea PK-yritysten kasvuedellytyksiä ja lisätä yliopisto-opiskelijoiden sijoittumista yrityksiin ja heidän valmiuksiaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan.

Käytännössä opiskelijoiden lopputyöt (diplomityöt ja gradut) ovat kustannuksiltaan 5000 euroa, mikä muodostuu opiskelijalle maksettavasta apurahasta. Tarjoamme nyt PK-yrityksille mahdollisuutta saada tällainen erinomainen resurssi yrityksen kehittämistyön avuksi. Oulun yliopisto tukee vuonna 2012 kymmenen yrityksen lopputyön käynnistämistä 50%:n rahoituksella. Eli kun lopputyö maksaa em. 5000 euroa, jää yrityksen osuudeksi 2500 euroa.

Yritysten vapaamuotoiset esitykset lopputyön tuelle voi toimittaa Oulun kauppakamariin (varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, Oulun kauppakamari, Uusikatu 53, 90120 Oulu). Esityksessä tulee käydä ilmi lopputyöllä autettavan ongelman aihe ja miten se liittyy yrityksen toiminnan, tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Oulun kauppakamarin ja Oulun yliopiston yhteinen PK-neuvottelukunta käsittelee esitykset 2.10. pidettävässä kokouksessaan ja valitsee näistä kymmenen tuettavaa projektia.

Oulun yliopisto julistaa haettavaksi opiskelijoillensa valittuihin projekteihin liittyen yhteensä kymmenen 5000 euron apurahaa. Apurahat muodostetaan Oulun yliopiston strategiarahoituksesta (varainhankinnan tuotosta) ja yritysten lahjakirjalla tarkoitusta varten tekemistä lahjoituksista. Apurahamenettely on kuvattu tarkemmin liitedokumentissa.

Apurahat julistetaan haettavaksi lokakuussa 2012. Esityksen apurahan saajista tekee Kauppakamarin ja yliopiston yhteinen pk-neuvottelukunta. Opinnäytetyöprojektit toteutetaan lukuvuoden 2012-13 aikana. Tarkemmasta toteutusaikataulusta sovitaan yritysten kanssa tapauskohtaisesti.

Oulussa 11. kesäkuuta 2012

Martti Hyry
Johtaja
Täydentävien opintojen keskus
Oulun yliopisto

Esa Pellikainen
Varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Lisätiedot:
http://www.oulu.chamber.fi/sivu/fi/news/?type=0&location=&id=434&action=show_one