Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pk-yrityksille tukea ravinteiden kierrätystä edistävään kehittämistoimintaan

Julkaistu 22.03.2018

Valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta myönnetään tukea ravinteiden kierrätystä edistävään kehittämistoimintaan. Ohjelma on suunnattu erityisesti pk-yritysten tukemiseen. ja haussa ovat hyvin käytännönläheiset, yrityslähtöiset kehittämishankkeet korkealla uutuusasteella.

Kokeiluohjelmasta myönnetään uusia tukia vielä tämän vuoden ajan, joten jos sinulla on ohjelmaan sopiva idea, toimi nyt. Seuraavat ja samalla viimeiset hakujaksot umpeutuvat 30.4.2018 ja 1.10.2018.

Tukea voidaan myöntää ravinteiden kierrätystä edistävään prosessikehitykseen, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitykseen ja tuotantoon, biomassoista peräisin olevien tuotteiden jalostusasteen nostamiseen tähtäävään toimintaan, uusien palveluratkaisujen kehittämiseen tai vaikkapa logistiikkaratkaisujen kehittämiseen. Ohjelman tarkoituksena ei kuitenkaan ole ensisijaisesti tukea energiantuotantoon liittyvää kehittämistä. Ohjelmasta voidaan tietyin edellytyksin myöntää tukea myös esim. ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille tai yhdistyksille. Sinulla voi esimerkiksi kertyä paljon orgaanista sivuvirtaa tai muuta biomassaa, jolle pitäisi löytää taloudellisesti järkevämpi loppusijoituspaikka tai sinulla voi olla idea menetelmästä, jolla biomassoissa olevat ravinteet saataisiin uudelleen kiertoon ja hyötykäyttöön.

Lue lisää

Lisätietoja

Päivi Mäntymäki
paivi.mantymaki@ely-keskus.fi
0295 027 631