Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Pennanen peruskiven muurauksessa: EB - Bittiumilla Oulun teknologiaihmeen menestyksen leima

Julkaistu 26.05.2016

Bittium Oyj:n uuden pääkonttorin peruskiven muuraustilaisuus
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Arvoisa Herra pääministeri,
Bittiumin omistajat, hallitus, toimitusjohtaja ja henkilökunta
Arvoisa historiikin kirjoittanut kirjailija, Matti Lainema
Hyvä peruskiven muurausväki

Minulla on kunniatehtävä saada tuoda kaupungin tervehdys peruskiven muuraustilaisuuteen ja kiitokset siitä pitkäjänteisestä työstä, mitä Elektrobit ja Bittium ovat Oulun eteen tehneet.

Oulun seudun suhdannekehityksen myönteiset uutiset viime vuoden loppupuolelta sopivat erinomaisesti tähän tilaisuuteen. Oulun seutu kasvaa rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla, jotka seudun talouden kannalta ovat keskeisiä toimialoja.

Bittiumin päätös rakentaa uusi pääkonttori on myönteinen uutinen Oulun seudulle. Korkean teknologian yritystoiminnalla on kerrannaisvaikutuksineen suuri merkitys Pohjois-Pohjanmaan ja erityisesti Oulun seudun aluetaloudelle.

Bittuim ja sen edeltäjä Elektrobit ovat kiinteä osa Oulun teknologia ihmeen toteutumista. Elektrobit - Bittiumin synty, 30-vuotinen yrityksen olemassaolo käänteineen, nykyhetki ovat olennainen osa Oulun menestyksen peruskiveä. Matkalla on erilaisia käänteitä ja yllätyksiä, jotka omistajat ja johto yhdessä hyvän henkilöstön kanssa ovat ratkaisseet. Nyt yritys rakentaa uutta tulevaisuutta.

Teknologiakylän perustaminen, Oulun yliopiston, julkisen sektorin ja yrityselämän ainutlaatuinen yhteistyö loivat teknologiayhteisön, josta kasvaneista yrityksistä Bittium on yksi parhaista ja esimerkillisin

Muuraamme uuden pääkonttorin peruskiveä yritykselle, joka maksaa veronsa Suomeen ja Ouluun. Tämä ei ole sattumaa, sillä päätös pysyä Oulussa on alusta saakka "Bitissä" ja Bittiumissa ollut tietoinen ja perustunut yrityksessä omaksuttuihin arvovalintoihin. Bittiumin traditio edustaa yrityselämässä esimerkillistä arvomaailmaa ja etiikka, jossa työn tekemiselle, teknologian ennakkoluulottomalle kehittämiselle, yrittäjyydelle ja yksilön ja yhteisön menestymiselle annetaan suuri arvo. Veikko ja Juha Hulkon arvopohjalle on hyvä rakentaa myös tulevaisuutta.

Arvojensa mukaisesti Bittium on myös mukana tukemassa nuorten tulevaisuuden polkuja. Yhteinen tavoitteemme on edistää lukio valinnoissa pitkän matematiikan opiskelua, vahvistaa luonnontieteiden asemaa ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Korkeaa teknistä osaamista vaativat alat tarjoavat lähivuosina 7000 uutta työpaikkaa, kun alalle valmistuu vain 3500 ICT-ammattilaista.

Työvoiman kysynnän kasvu osoittaa, että Oulun seutu on vastannut onnistuneesti alan voimakkaaseen murrokseen, joka jatkuu yhä. Oulu, Oulun yliopisto, korkeakoulut ja yritykset seudulla ovat vetovoimaisia ja innovatiivisia. Itsestään kasvu ei kuitenkaan tule. Kasvu ja menetys vaatii pitkäjänteistä työtä ja rohkeaa uusiutumista. Korkean teknologian yhteisöllä on avain rooli myös tulevaisuuden Oulun kehittymisessä.

Nordstatin tutkimuksen mukaan Oulun kaupunkiseutu on kasvanut nopeimmin Pohjoismaissa menneen 20 vuoden aikana. Meidät on nimetty Arctic Europe- kasvualueella pohjoisen Skandinavian pääkaupungiksi, maailman seitsemän älykkäimmän yhteisön joukkoon, jossa asuu Euroopan nuorin väestö.

Ennusteet lupaavat Oulun seudulle väestökasvua edelleen. Tarjotkaamme nuorille mahdollisuudet onnistua, epäonnistua ja menestyä. Väestökasvun lisäksi aluetalous tarvitsee yrittäjyyttä, yrityksiä ja ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä ja uskaltavat katsoa ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Bittiumin 30-vuotinen matka on loistava esimerkki Oulun seutua eteenpäin vievästä yrityksestä.

Kaupungin elinkeinopolitiikan kärkitavoitteet ovat viennin lisääminen, työpaikkojen luominen ja investointien edistäminen. Kolme vahvaa kärkiviestiämme ovat, olla johtava seutu langattomien verkkojen seuraavan kehitysaskeleen 5G:n kehittäjänä, olla tulevaisuuden terveyden edelläkävijänä ja kurkottaa Pohjoisen Skandinavian näkyvimmäksi tapahtumakaupungiksi. Bittium tällä investoinnillaan konkretisoi tulevaisuuden uskon ja yritys rakentaa tulevaisuuttaan Oulun maaperälle omalla arvopohjallaan, vaikka markkinat ja asiakkaat ovat ympäri maailman - Bittium uskoo Oulun Seutuun.

Kiitokset Bittiumin omistajille, hallitukselle ja toimitusjohtajalle ja henkilökunnalle tästä investoinnista.

Menestystä tuleville vuosille.