Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Palveluvientiselvityksen tulokset ovat valmistuneet

Julkaistu 28.04.2015

BusinessOulu on tehnyt yhdessä Oulun kauppakorkeakoulun kanssa palveluvientiä koskevan selvityksen. Kyseessä on pro-gradu tutkielma, missä selvitettiin Oulun seudun yritysten palveluviennin jakautumista eri toimialoille sekä sen osuutta vientiliikevaihdosta. Lisäksi tavoitteena oli selkeyttää palveluviennin roolia ja mahdollisuuksia taloudellisen kehityksen ja kasvun ajurina.

Oulun seudun palveluviennin määrä vuonna 2013 oli 186 miljoonaa euroa. Selvityksen mukaan eniten palveluvientiyrityksiä on tietojenkäsittelypalvelujen sekä ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi -toimialoilla sekä teollisuuden toimialalla. Tietojenkäsittelypalvelujen sekä ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi -toimialan osuus on 43 % Oulun seudun palveluviennistä. Myös Elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden sekä optisten laitteiden valmistus -toimiala on merkittävä palvelujen viejä Oulun seudulla. Vuonna 2013 kyseisen toimialan palveluvienti oli 23 % koko palveluviennistä. Muilta toimialoilta rakentamisen osuus palveluviennistä oli noin 11 %, kuljetus varastointi ja tietoliikenne -toimialan osuus oli noin 9 % ja tutkimus- ja liike-elämän palvelut -toimialan osuus noin 7 %. Teollisuuden toimialan osuus Oulun seudun palveluviennin kokonaismäärästä oli vain noin 6,5 % vuonna 2013.

Palveluvienti oli kyselyn perusteella selvästi pienempää, kuin muualla Suomessa keskimäärin. Oulun seudun palveluviennistä noin puolet suuntautuu Eurooppaan ja Pohjoismaihin ja neljännes Pohjois-Amerikkaan. Palveluviennin kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan vuonna 2013 olivat 258 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1444 henkilötyövuotta.

Palveluvienti yritykset näkevät tulevaisuuden keskimäärin valoisana. Noin 78 % palveluvienti yrityksistä odottaa Oulun seudun toimipaikan viennin kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi palveluvientiyrityksistä 74 % näki palveluviennin merkityksen kasvavan Oulun seudun viennin rakenteessa. Kasvupotentiaalia nähtiin esimerkiksi pilvipalveluissa ja luovilla aloilla.

Selvitys toteutettiin kyselytutkimuksena, ja sen tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina.

Selvitys on ladattavissa BO:n verkkosivuilta.

Lisätietoja palveluvientiselvityksestä:

BusinessOulu:
Urpo Tuomela (urpo.tuomela@businessoulu.com, Puh. 044-703 1390)

Oulun kauppakorkeakoulu:
Professori, FT, Rauli Svento Rauli Svento (rauli.svento@oulu.fi, Puh: 0294 482 912)
Kauppatieteiden yo, Jussi-Petteri Äijälä (jussi-petteri.aijala@student.oulu.fi)