Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Palkitun Yrityskylän kevät on yhtä juhlaa

Julkaistu 01.06.2016

Pohjois-Pohjanmaan koululaisten Yrityskylä vietti kevätjuhlaa Oulussa 1. kesäkuuta tarkastellen mennyttä lukuvuotta. Lukuvuonna 2015 - 2016 Oulun Yrityskylässä kävi toisena lukuvuonna lähes kaikki maakunnan kuudesluokkalaiset, 5225 oppilasta.

Juhlan aihetta löytyi keväiseen aamupäivään. Toiminnan kattavuus on kiitettävää, lisäksi iloittiin Yrityskylän uuden pelikonseptin palkitsemisesta. Parhaiden digitaalisten palveluiden Blue Arrow Awards –kilpailun Societal Influence –kategoriassa palkittu uudistettu pelikonsepti on otettu käyttöön kaikissa Suomen kahdeksassa Yrityskylässä.

Keväästä 2016 alkaen kylissä on otettu käyttöön tablettitietokoneet, joiden pelijärjestelmä ohjaa koululaisten toimintaa oppimisympäristössä. Äänestäminen, rahaliikenne ja koko pienoisyhteiskunnan talous on simuloitu niin, että raha liikkuu reaaliaikaisesti. Järjestelmää kehitettiin seitsemän vuoden ajan, joten julkinen tunnustus on paikallaan.

”Uskon, että Yrityskylän voitto on osoitus siitä, että laadukkailla digitaalisilla palveluilla voidaan vaikuttaa myös pitkäjänteisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja tukea oppimisen uudistamista”, Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski iloitsee.

Yrityskylä-konseptiin kuuluu kahdeksan Yrityskylää, joista pohjoisin on Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylä on merkittävä, sillä siellä käy oppilaita 32 kunnan alueelta Kainuuta ja Lappia myöten. Yrityskylän alakouluille tarkoitettu konsepti, joka on myös Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiassa noteerattu, ei jää ainoaksi oppimisen uudistajaksi.

Yrityskylän konseptia on laajennettu ja pilotoitu yläkouluikäisille Tikkurilassa, Kuopiossa ja Joensuussa. Yrityskylä yläkoulu –konsepti laajentaa alakoulun pienoisyhteiskunnan globaaliksi markkinataloudeksi. Pilotoidussa konseptissa maailmantaloutta opitaan tiimeissä, jotka kilpailevat keskenään liiketuloksesta ja maineesta. Tämän lisäksi oppilaat oppivat hyvistä strategioista ja vuorovaikutuksesta globaalissa markkinataloudessa.

Yrityskylän Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattori Jussi Ylitalo kertoi kevätjuhlassa, että yläkoulukonsepti on suunnitelmissa tuoda myös Ouluun.
”Toivomme että toiminta saa jatkoa, koska toimintamme vaikuttavuudesta on jo näyttöä. Visioimme, että Yrityskylä yläkoulu voisi toteutua Oulussa aikaisintaan 2017 - 2018 lukukaudella”, Ylitalo sanoo.

Vaasan yliopisto toteutti Yrityskylän toiminnasta tutkimuksen, jossa todettiin toiminnalla olevan positiivisia vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan Yrityskylässä vierailleiden kuudesluokkalaisten taloustietämys ja –tuntemus lisääntyi 17 prosenttia vierailun seurauksena.

http://yrityskyla.fi/