Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Paljon uusia yhteyksiä syntynyt Tromssaan

Julkaistu 11.10.2016

Norsk-Finska Handelsföreningen NOFI:n yhteistyössä BusinessOulun kanssa järjestämä matka houkutteli 20 elinkeinoelämän edustajaa tutustumaan Tromssaan Pohjois-Norjaan. Jälleen kerran todettiin, että delegaatiomatkat ovat tärkeä tapa lisätä vuorovaikutusta maidemme välillä.

Pääkuva: Valtuuskunta tutustumassa Hurtigrutenin juuri uusittuun laivaan MS Sptitsbergen.

Ohjelma käynnistyi paikallisen kauppakamarin Näringsföreningen i Tromsøregionen järjestämällä seminaarilla, jossa toimitusjohtaja Nils Kristian Sørheim Nilsen ja hänen ryhmänsä toivottivat valtuuskunnan tervetulleeksi. Sørheim Nielsen kertoi alustuksessaan, miten Tromssan kaupunki on kehittynyt vilkkaaksi Pohjois-Norjan elinkeinokeskukseksi, jossa on jatkuvasti kehittyvä työvoimatarve.

Öljy- ja kaasuteollisuuden viimeaikaisella laskulla ei ole havaittu olevan samassa määrin vaikutusta Tromssan ympäristössä kuin Etelä-Norjassa. Tämä johtunee elinkeinoelämän monimuotoisuudesta ja siitä, että painopiste on muilla aloilla. Useat vahvistuvat elinkeinot, kuten matkailu, elintarvikeala, tutkimustoiminta, äyriäis- ja kalajalostus sekä teknologia, hakevat tänään uutta työvoimaa. ”Yhteistyö Norjan ja Suomen välillä on huomattavasti aktiivisempaa pohjoisessa kuin etelässä”, Sørheim Nilsen totesi.

Seminaarin avauspuheenvuoron käytti Suomen Tromssan kunniakonsuli Nina Hjort.

Arktisen elinkeinotutkimuksen Arctic Economic Counsil (AEC) johtaja Anu Fredrikson työskentelee arktisen elinkeinoelämän kehittämisen puolesta. Hän korosti, että globaalisti toimivien yritysten lisäksi myös pienet, erikoistuneet yritykset ovat AEC:n fokuksessa. Myös Agenda Pohjois-Norja -kehittämisyhteisön johtaja Roger Ingebrigtsen totesi puheenvuorossaan, että Pohjois-Norjan alueella toimivista yrityksistä noin 96 prosenttia on pieniä ja työllistää alle 20 työntekijää. ”Pohjoisessa vienti kasvaa ja talous voi hyvin. Eräs eniten kasvavista elinkeinoista on matkailu”, hän totesi. Hän peräänkuulutti myös yhteistä Suomen ja Norjan strategiaa pohjoiskalotin ja arktisen alueen markkinoimiseksi.

Ruotsalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund peräänkuulutti hänkin kehittyneempää yhteistyötä Suomen ja muiden Pohjoismaiden välille. ”Suomessa on kansainvälisesti tunnustettua, korkeaa teknistä osaamista ja metsäteollisuuden kilpailukyky on palautunut”, Skoglund sanoi ja kommentoi edelleen, että suomalaiset toisaalta tarvitsevat apua parantaakseen taitojaan myynnin ja markkinoinnin alueella.
NOFI:n hallituksen jäsen Lise Larsen esitti tutkimustuloksia maidemme keskinäisestä kaupankäynnistä ja totesi, että yksi suurimmista esteistä on toistemme tuntemattomuus. Lue koko raportti täältä: www.nofi.fi

Tromssan alueen Kauppakamarin järjestämä elinkeinoelämäseminari.

Informatiivisen ja mielenkiintoisen seminaarin jälkeen valtuuskunta siirtyi tutustumaan Hurtigruteniin. Viestintäpäällikkö Stein Lillebo esitteli liiketoimintaa ja erityisesti kasvavaa retkikuntamatkailua sekä uusia hybridialuksia, jotka aloittavat liikennöinnin vuonna 2018. Ohjelmassa oli myös täysin uusittuun MS Spitsbergen -alukseen tutustuminen.

Valtuuskunta tutustui myöhemmin yksikönjohtaja Yngve Vassmyr’n johdolla merenpohjarakentamisen johtavaan yritykseen Subsea 7. Toimialallaan maailman johtava yritys on menestynyt vaikeissa olosuhteissa urakoitsijana öljyn ja kaasun tutkimuksessa ja käsittelyssä. Vassmyr kertoi, miten viimeaikainen öljyn hinnan lasku on vaikuttanut yritysten toimintaan öljy- ja kaasusektorilla. Kustannusrakenteita on uudistettu ja uusia teknisiä sekä kustannustehokkaita ratkaisuja tarvitaan.

Iltatapaaminen Europan pohjoisimmassa olutpanimossa Mack.

Elintarviketutkimusinstituutti Nofiman tutkimusjohtaja Pirjo Honkanen otti valtuuskunnan vastaan. Viestintäjohtaja Morgan Lillegård kertoi, miten Nofima osallistuu elintarviketutkimukseen yhdessä teollisuuden kanssa kehitettäessä innovatiivisia ratkaisuja. Nofima on mukana useissa kansainvälisissä kestävän kehityksen hankkeissa, joissa keskitytään muun muassa kalan- ja äyriäisjalostuksen sivuvirtojen hyödyntämiseen. Mielenkiintoisena esimerkkinä mainittiin Marealis A/S, joka on kehittänyt verenpainetta alentavan tuotteen äyriäisten kuorista. Tutkimus- ja kehityshankkeissa ovat mukana sekä yliopistot että teollisuus myös Oulusta ja Kuopiosta.

Nofiman yliopistotutkija Sten Siikavuopio kertoi lumiravun levinneisyydestä Jäämerelle ja tarjosi valtuuskunnan jäsenille makupaloja. Hän korosti, että norjalaiset ovat taitavia kalan ja äyriäisten pyydystämisessä, mutta jalostuksessa on vielä paljon opittavaa.

Valtuuskuntamatkan lopuksi järjestettiin vierailu arkkitehtitoimistoon N70 Arkitektur, jossa esiteltiin Tromssan tulevan väestönkasvun huomioivia arkkitehtonisia ratkaisuja. Autoton keskusta, jossa ihminen on keskiössä, ohjaa merkittävästi suunnittelua. Arkkitehti Gisle Løkken iloitsi kestävän kehityksen huomioimisesta Tromssan kehittämisessä.

Legendaarinen Tromssan silta vie yli Tromssansalmen saaresta mantereelle.

Teksti: Tua Takasu ja Ane Ahnger