Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Päivitä nyt oma tai yrityksesi markkinointiosaaminen digiaikaan!

Julkaistu 16.12.2020

Jos tarvitset digitaalisen markkinoinnin osaamista työssäsi tai yritystoiminnassasi, tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu sinulle kahta vaihtoehtoista koulutusta osaamisesi kehittämiseen keväälle 2021.

DIMMY 2.0-koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää työssä käyvän yksilön osaamista tai yrityksen henkilöstön kyvykkyyttä digitaalisen markkinoinnin osalta. Koulutus on suunnattu erityisesti mikroyrittäjille ja pk-yritysten henkilöstölle ja se toteutetaan pääosin verkkokoulutuksena, joten siihen voi hyvin osallistua myös työn ohessa sijaintipaikasta riippumatta.

DIGITYY (Digillä työhön) -koulutuksen tavoitteena on valmentaa työttömistä henkilöistä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaajia ja edistää heidän työllistymistään. Koulutus alkaa kuukauden intensiivijaksolla ja jatkuu sitten digimarkkinoinnin käytännön harjoittelun ja koulutuksen yhdistelmällä toukokuun loppuun. Ohjattu harjoittelu kestää noin 15 viikkoa ja sen aikana opitaan käyttämään eri työkaluja ja kehittämään yrityksen digimarkkinointia käytännössä.

Yritykset voivat myös ottaa työttömistä koulutettavista digimarkkinoinnin harjoittelijoita kehittämään yrityksen digitaalista markkinointia. Harjoittelu ei aiheuta yrityksille kustannuksia.

Molemmat koulutukset ovat 30 opintopisteen laajuisia ja koulutettavien aiempaa osaamista täydentäviä opintokokonaisuuksia. Koulutukset perustuvat jo useamman vuoden aikana kehitettyyn opiskelijoiden ja yritysten laadukkaana pitämään DIMMY-koulutuskokonaisuuteen. Koulutukset kytkeytyvät koulutettavan oman työn ja yritysten prosessien kehittämiseen, joten yritys hyötyy koulutuksesta välittömästi. Koulutuksissa käytetään hankehenkilökunnan kirjoittamaa Digitaalisen markkinoinnin käsikirjaa sekä erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Dimmy 2.0 koulutuksen toteuttaa ESR-rahoitteinen Digilii-hanke.

Osallistuminen koulutuksiin on maksutonta.

Koulutuksiin haku päättyy 10.1.2021 ja hyväksytyille tiedotetaan koulutuksesta välittömästi tämän jälkeen. Koulutukset alkavat 20.1.2021 ja päättyvät toukokuun lopussa 2021.

Lisätietoja Dimmy 2.0 koulutuksesta antavat:
Projektipäällikkö Mika Määttä: mika.maatta@oamk.fi, 040 652 5861
Digimarkkinoinnin asiantuntija Miikka Blomster: miikka.blomster@oamk.fi, 040 141 5335

Lisätietoja Digillä työhön koulutuksesta antaa:
Projektipäällikkö Jaakko Sinisalo: jaakko.sinisalo@oamk.fi, 050 593 8587
Harjoittelijoista kiinnostuneiden yritysten olisi hyvä olla yhteydessä Jaakko Sinisaloon 21.12. mennessä.

Tarkempia tietoja koulutuksista ja hakuohjeista verkko-osoitteesta:
https://www.oamk.fi/dimmy

Päivitä digimarkkinoinnin osaamisesi ja hae koulutukseen nyt!