Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

OYS 2030 -hankkeelle uusia allianssikumppaneita

Julkaistu 13.03.2019

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on valinnut Caverionin ja Skanskan allianssikumppaneiksi Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen. Valinta koskee niin kutsutun B-rakennuksen kehitysvaihetta. Siinä Oulun Kontinkankaalle rakennetaan noin 56 400 bruttoneliömetriä uusia sairaalatiloja ja maanalaista paikoitustilaa.

OYS 2030 -hankkeen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan hankkeen ensimmäinen vaihe eli rakennukset A ja B valmistuvat vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. B-rakennuksen projektiallianssiin kuuluvat Skanska Talonrakennus Oy ja Caverion Suomi Oy (urakoitsijat), Siemens Osakeyhtiö, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Uki Arkkitehdit Oy (suunnittelijat ja konsultit).

”Uusi sairaala on meille välttämätön, tarpeellinen ja kiireellinen. Nyt meillä on ensimmäisen vaiheen rakentajat valittuna. Tämä varmistaa, että pääsemme uuden sairaalan rakentamisessa ripeästi eteenpäin”, Tampio iloitsee.

Allianssimalli varmistaa laadukkaan toteutuksen

Projektiallianssissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation ja johtamisjärjestelmän, asettavat yhteiset aika- ja kustannustavoitteet sekä laativat yhteisen sopimuksen ja kaupallisen mallin. Osapuolet jakavat myös hankkeen riskit ja hyödyt yhdessä sekä sitoutuvat korkeaan suorituskykyyn ja jatkuvaan parantamiseen.

Allianssimallissa toteutusta edeltää kehitysvaihe. Sen aikana suunnitelmia kehitetään yhteistyössä allianssikumppaneiden, tilaajan sekä henkilökunnan kanssa. Kehitysvaiheen jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus tekee erillisen päätöksen toteutusvaiheen käynnistämisestä.

Purkutyöt jo käynnissä

OYS 2030- hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yhtä aikaa kaksi kymmenkerroksista rakennusta siten, että ne muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Tavoitteena on, että ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2022 ja 2023.

A-rakennuksen toteuttaa NCC Suomi Oy allianssissa talotekniikkaurakoitsija Aro-Systemsin ja automaatiourakoitsija Siemensin sekä muiden toimijoiden kanssa. A-rakennuksen toteutusvaihe on alkanut helmikuussa vanhojen rakennusten purkutöillä. Rakennuksen perustustyöt pyritään aloittamaan huhti–toukokuussa 2019.

Kesällä 2018 päivitettiin suunnitelma, missä uuden sairaalan rakentamista kiirehdittiin nykyisten kiinteistöjen ennakoitua heikomman kunnon vuoksi. Uusi suunnitelma takaa muun muassa yhteispäivystykselle uudet tilat neljä vuotta nopeammin. Uusi sairaala rakentuu kokonaisuudessaan jopa kuusi vuotta aikaisemmin. Uuden rakentamisjärjestyksen arvioidaan tuovan noin 300 miljoonan euron säästön kustannuksiin.

Lisätiedot:
Kari-Pekka Tampio, ohjelmajohtaja, puh. 040 151 4005, kari-pekka.tampio[at]ppshp.fi
Markus Pöllä, hankekehityspäällikkö, Skanska Talonrakennus Oy, puh. 040 543 5699, markus.polla[at]skanska.fi
Veikko Laitila, projektijohtaja, Caverion Suomi Oy, puh. 040 066 0938, veikko.laitila[at]caverion.com

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on työn tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa sekä rakentaa ja perusparantaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita.

Kuva: Tiernaryhmä