Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Owatec vahvistaa palveluliiketoimintaansa

Julkaistu 10.04.2024

Oululainen teollisuuden jäteveden puhdistamiseen ja sivuvirtojen talteenottoon erikoistununt Owatec Group Oy osti helmikuussa 2024 oululaisen Norfit Oy:n osake-enemmistön. Yrityskaupan tavoite on laajentaa Owatecin palvelutarjontaa pumppupalveluiden ja jätevedenhallinnan asiantuntemuksen avulla, mahdollistaa uusia työpaikkoja paikallisesti sekä tukea Owatecin kasvua vihreän siirtymän avainvalmiiden ratkaisujen tarjoajana.

Vuonna 2014 perustettu Norfit on erikoistunut pumppujen kunnossapitoon sekä vedensiirtojärjestelmien asentamiseen ja huoltamiseen. Vuonna 2023 liikevaihto oli 738 tuhatta euroa ja tilikauden tulos 73 tuhatta euroa. Liikevaihto nousi 17,1% edellisvuodesta.

Helmikuusta 2024 lähtien Norfit jatkaa toimintaa Owatec Service -nimellä organisaation tytäryhtiönä. Tavoitteena ovat kokonaisvaltainen palvelukonsepti teolliseen jäteveden käsittelyyn sekä uudet työpaikat. Tytäryhtiö toimii yrityksen alkuperäisen toimitusjohtajan, Heikki Heilalan, johdolla. Heilalan lisäksi Norfitin työntekijät sekä Owatec Groupin prosessinhoitajat siirtyivät Servicen alle. Integrointi ei ainoastaan paranna jo  olemassa olevaa palvelutarjontaa, vaan avaa kasvun myötä myös uusia työpaikkoja alueelle.

Owatec Groupin toimitusjohtaja Jaakko Pellinen kommentoi yritysostoa:

- Tämä on merkittävä askel eteenpäin siinä, että kiertotalouden mukainen jätevedenhallinta on kaikkien saavutettavissa. Avaimet käteen - palveluratkaisumme ovat helpottaneet teollisuuden jätevedenhallintaa jo vuodesta 2019 lähtien, ja kysynnän kasvaessa asiantuntevuuden lisääminen on strategisesti merkittävä osa yrityksen kehitystä.

Teknologialaitteistot, automaatio sekä palvelupohjainen ratkaisumalli mahdollistavat asiakkaille optimoidut prosessit ympäri vuorokauden. Modulaaristen laitteiden ansiosta asiakkaan ei tarvitse tehdä alkuinvestointia, ja tarvittava laitteisto voidaan sopimuksesta riippuen joko vuokrata, liisata tai ostaa omaksi. Tämä vahvistaa Owatec Groupin matkaa cleantech-teollisuudessa korostaen yhtiön sitoutumista kiertotalouden mukaiseen, kestävään kasvuun. Muutos tulee mahdollistamaan edistyneen asiakaspolun ja palvelumallin kehittämisen, varmistaen entistä vahvempaa kasvua teollisuuden jätevesien ja lietteen käsittelyn kokonaisratkaisujen toimittajana.

Owatec Group on kotimainen, kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn, sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat mittavat. Organisaatioon kuuluu kaksi tytäryhtiötä, Owatec AS sekä Owatec Service.

Owatec Groupin liikevaihto vuonna 2021 oli 1,6 milj. euroa ja vuonna 2022 se kasvoi 3,9 milj. euora. Liikevaihto vuonna 2023 oli 5,03 milj. euroa ja vuodelle 2024 ennustetaan kasvun jatkumista merkittävästi.