Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Owatec perustaa tytäryhtiön ratkomaan Norjan kalateollisuuden vedenkäsittelyä

Julkaistu 04.05.2023

Elintarviketeollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn erikoistunut Owatec laajentaa toimintaansa Norjaan perustamalla Owatec AS -tytäryhtiön. Tavoite on tarjota voimaantulevan EU – taksonomian mukaisia käsittelyratkaisuja kalanjalostamoille. Kansainvälistyminen ja liiketoiminnan laajentaminen pohjoismaissa on osa oululaisen yrityksen kasvustrategiaa.

Norwegian Seafood Council julkaisi vuoden alussa raportin kalateollisuuden viennin ennätyslukemista vuodelta 2022. Globaaleista haasteista huolimatta 2,9 Mt mereneläviä vietiin maailmalle, joiden arvoksi laskettiin 151,4 miljardia Norjan kruunua. Suurin osuus, liki 70 prosentin siivun kattaa pelkästään lohi ja 10. suurimman vientimaan listalta löytyy seitsemän Euroopan Unioniin kuuluvaa maata, joihin tehtävää kaupankäyntiä määrittävät eri lainsäädäntöohjeet, eli EU-direktiivit.

Säilyttääkseen voimakkaassa kasvussa olevan viennin myös Euroopan maihin, Norjassa teollisuuden tulee ottaa huomioon määritetyt vastuullisuusstandardit.

Teollisuuden päästöjä säätelevän EU-direktiivin siirtymävaihe alkoi vuonna 2019, ja lopullinen voimaantulopäivä Norjassa on 3.12.2023. Elintarviketeollisuudesta kalanjalostamot joutuvat kiristämään meriin laskettavien jätevesien raja-arvoja moninkertaisesti.

- Esimerkiksi fosforin (TP) osalta kertoimet ovat sadoissa ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) jopa tuhansissa. Owatec Groupin tekemän markkinakartoituksen mukaan varautuminen tuleviin regulaatiomuutoksiin on vähäistä, toteaa yrityksen strateginen asiantuntija, Matleena Aarikallio.

Yhteistyö norjalaisen kalankasvatusverkoston kanssa

NCE Aquatech Cluster:n yksi päätavoite Norjassa on mahdollistaa teknologioiden ja ratkaisujen kehittyminen kestäviin toimintamalleihin uusien yhteistyösopimusten avulla. Klusterin kautta Owatec on saavuttanut maan merkittävimmät kalanjalostamot ja kiinnostus on korkea. Tällä hetkellä yritys on toteuttanut laboratoriotestejä kalanjalostamon vesille Båtsfjordissa.

- Owatec AS edustaa täysin uutta palvelua vedenkäsittelyyn Norjassa. Yrityksen kokonaisratkaisut ja teknologiat tulevat saavuttamaan EU:n asettamat raja-arvot, sanoo NCE Aquatech Clusterin projektikoordinaattori Morten Andersen.

- Norjassa on huomattava markkinapotentiaali, mikä sopii Owatecin kasvustrategiaan. Tämän lisäksi meille on tärkeää päästä vaikuttamaan teollisuuden kestävyyteen entistä suuremmassa mittakaavassa, kommentoi yrityksen perustaja sekä toimitusjohtaja Jaakko Pellinen.

Owatec Group on oululainen, kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn, sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat mittavat.

Owatec Groupin liikevaihto vuonna 2021 oli 1,6 milj. euroa, vuonna 2022 liikevaihto kasvoi 3,9 milj. euroa. Vuodelle 2023 odotetaan kaksinkertaista liikevaihtoa.

www.owatec.fi