Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ouluun uusi kasvuyrittäjyyskeskus Business Kitchen

Julkaistu 08.05.2012

Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan uutta yrittäjyyttä. Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) vastaavat tarpeeseen perustamalla yhteisen yrittäjyyskeskuksen. Tilat sijoittuvat keskeiselle paikalle Oulun keskustaan SOK:n kiinteistöön Kansankatu 47:ään. Business Kitchen -keskuksen toiminta käynnistyy EAKR-rahoitteisena kaksivuotisena Oulu Growth Venturing (OGV) -hankkeena, jonka taustalla ovat Oulun innovaatioallianssi, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Tavoitteena on luoda uusi yhteistyöhön perustuva toimintamalli yrittäjyyden, kasvun ja kansaivälistymisen edistämiseksi.

Business Kitchen toimii avoimena innovaatioympäristönä. Se kokoaa alan merkittävät toimijat saman katon alle aitoon ja monipuoliseen yhteistyöhön. Alkusyksyllä avattaviin Business Kitchenin toimitiloihin sijoittuvat muun muassa Oamkin yrityshautomo, OGV-hankkeen yrityskehitystoiminnot, TIPPI-hankkeen opiskelijatoimeksiantojen välityspalvelut, BusinessOulun toimintoja, opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö OuluSES sekä useita startup-yrityksiä. Yhteistyössä ovat mukana myös Oulun Yritystakomo ja startup-keskus Starttaamo.

Business Kitchen järjestää kasvuyrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille säännöllisesti hyödyllisiä tapahtumia, kilpailuja ja seminaareja sekä välittää yritysten toimeksiantoja opiskelijoille. Yhteiset tilat helpottavat yrittäjyyshenkisten ihmisten kohtaamista, ideointia ja kokemustenvaihtoa. Keskeistä toiminnassa on Oulun alueella olevan osaamisen hyödyntäminen ja aidon elinkeinoelämäyhteistyön lisääminen. Business Kitchenin asiakkaita ovat yrittäjyyttä suunnittelevat ja yrityksen perustaneet startup-yrittäjät, kasvuun tähtäävät pk-yritykset sekä alueen korkeakoulut.

Tietoja OGV-hankkeesta

OGV-hankkeesta vastaa Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutti. Hankkeen päätoimijat ovat Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö ja Oamkin Liiketalouden yksikkö. Projektin vastuullisena johtajana toimii professori Petri Ahokangas. Hankkeessa jalostetaan liikeideoita ja kehitetään kasvuun tähtääviä yrityksiä yhteiskehittelyn, eli ns. co-creation periaatteella ja tuomalla yliopiston ja ammattikorkeakoulun osaaminen yritysten saataville. Yrityskehityksessä hyödynnetään Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa kehitettyjä tuotteistettuja palvelukonsepteja mm. kansainvälistymisen, myynnin ja erilaisten kehittämisprojektien tarpeisiin.

Tietoja TIPPI-hankkeesta

Rinnakkaisesta TIPPI-hankkeesta (Turning Ideas into Profitable Partnerships in ICT and Media Industry) vastaa Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Hankkeen päätoimija on Oamkin Kulttuurialan yksikkö ja sen vastuullisena johtajana toimii yksikönjohtaja Riitta Tötterström. Hankkeessa autetaan sekä startup- että muita yrityksiä vahvistamaan liiketoimintaansa ICT- ja media-aloihin liittyvien innovatiivisten projektien avulla tuomalla erityisesti korkeakouluopiskelijoiden osaaminen yritysten saataville. Hankkeen projektikoordinaattorit vastaanottavat yritysten toimeksiantoja, kokoavat sopivia opiskelijatiimejä ja tukevat heitä toimeksiannon suorittamisessa.

Lisätietoja Business Kitchenistä ja OGV-hankkeesta

 www.businesskitchen.fi 

Johanna Bluemink, Development Manager,
Oulun yliopisto
johanna.bluemink@oulu.fi,
p. 050 370 9505

Terho Jylhälehto, Development Manager
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
terho.jylhalehto@oamk.fi
p. 050 525 1319


Lisätietoja TIPPI-hankkeesta

Kaisa Korpela, Projektipäällikkö, TIPPI
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
kaisa.korpela@oamk.fi
p.050 3599 840