Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ouluun maailmanluokan testausympäristö terveysalan tuotekehitykseen

Julkaistu 20.10.2015

Julkisen terveydenhuollon ja terveysalan yritysten yhteistyö otti merkittävän edistysaskeleen, kun Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) avasi tänään, 20.10., uuden testauslaboratorion. Sen myötä Oulun Kontinkankaan kampusalueelle on syntynyt maailmanluokan testausympäristö terveysalan tuotekehitykseen.

”OYS TestLab on laboratorioympäristö, jossa yritykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat testata ja kehittää ideoitaan ja tuotteitaan aidossa sairaalaympäristössä aitojen käyttäjien kanssa”, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen sanoo.

”Tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden saamista käyttöön nopeammin, edistää niiden kaupallistamista sekä vauhdittaa suomalaisten hyvinvointialan yritysten vientiä. OYS tulee käyttämään TestLabia myös omien prosessiensa kehittämiseen sekä tulevien rakennushankkeiden mallintamiseen.”

OYS TestLab on osa OuluHealth Labs kokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Oulun kaupungin Oulu WelfareLab ja Oulun ammattikorkeakoulun Oamk SimLab. OuluHealth Labs on kansainvälisesti ainoa laatuaan. Testauslaboratorioita on muuallakin, mutta OuluHealth Labsissa on mahdollista päästä testaamaan innovaatioita ja tuotteita koko palveluketjussa ihmisten kotoa terveyskeskuksiin ja sairaaloihin.

”Yhteiskunta digitalisoituu nopeasti. Sen myötä ihmisten omavastuu ja omatoimisuus terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa alkaa lisääntyä kotiin hankittavan teknologian avulla”, OuluHealthin ohjelmajohtaja Noora Jansson sanoo.

”Tulemme tarvitsemaan toimintamalleja ja järjestelmiä, joiden avulla kotona syntyvä terveysdata voidaan hyödyntää terveyspalveluiden tuottajien järjestelmissä. Lisäksi tarvitaan toimintamalleja, joiden avulla terveysalan ammattilaiset voivat tukea kotona tapahtuvaa toimintaa. Tätä varten tarvitaan testausympäristöjä, jotka kattavat koko palveluketjun.”

Kolme ministeriötä (TEM, STM, OKM), Tekes ja Suomen Akatemia julkistivat vuoden 2014 keväällä kansallisen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian. Sen mukaan Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan kärkimaaksi.

OuluHealth Labs toteuttaa omalta osaltaan terveysalan kasvustrategiaa. Sen mukaan Suomen kilpailukykyä terveysalalla pitää parantaa muun muassa kehittämällä yliopistollisia sairaaloita ja niiden ympärille syntyneitä osaamiskeskittymiä yritystoiminnan ja kumppanuuksien näkökulmasta. Pohjois-Suomeen perustettu biopankki Borealis tukee OuluHealth Labsin toimintaa.

Suomalaisessa teollisuudessa terveysteknologia on tällä hetkellä yksi harvoja valopilkkuja. Kasvu on ollut jatkuvaa ja huomattavasti voimakkaampaa kuin lähes millään muulla teollisuuden alalla Suomessa. Viiden vuoden aikajaksolla 2009 – 2014 keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut 8,5 prosenttia ja alan kauppatase on jatkuvasti merkittävästi ylijäämäinen. Yritysten tuotannosta yli 95 prosenttia menee vientiin.

Valokuvia mediakäyttöön: www.ppshp.fi/testlab/valokuvat

OuluHealth Labs lyhyesti

OuluHealth Labs

OuluHealth Labs on kansainvälisesti ainutlaatuinen terveysalan tuotteiden ja toimintamallien testaus- ja kehittämisympäristö. Se koostuu kolmesta osasta, jotka ovat Oulu WelfareLab, Oamk SimLab ja OYS TestLab.

OuluHealth Labsin asiakkaita ovat hyvinvointialan yritykset ja palveluiden tuottajat. OuluHealth Labsissa on mahdollista päästä testaamaan innovaatioita ja tuotteita koko palveluketjussa ihmisten kotoa terveyskeskuksiin ja sairaaloihin. Testausympäristön palvelut tuotetaan omakustannushintaan.

OuluHelath Labs voi tarjota verkostonsa kautta yrityksille mahdollisuuden myös kansainväliseen testaamiseen, erityisesti Pohjoismaissa. OuluHealth Labs on mukana Nordic test beds –verkostossa, joka kehittää testausympäristöjä ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden innovaatioiden pohjoismaiseen testaukseen.

Lisätietoja: OuluHealthin ohjelmajohtaja Noora Jansson, 040 753 2917, noora.jansson@businessoulu.com
www.ouluhealth.fi

Oamk SimLab

Oamk SimLab on Oulun ammattikorkeakoulun perustama simulaatio- ja studioympäristö, jota voidaan käyttää testaus - ja kehittämisympäristönä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. Simulaatiotestauksessa ei tarvita eettistä lupaa. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden työpanosta.

SimLabissa on mm. tietokoneohjattuja potilassimulaattoreita, joiden avulla voidaan simuloida ihmisen peruselintoiminnot sekä tutkia ja tehdä hoitotoimenpiteitä. Tiloissa on myös moderneja hoitolaitteita ja -välineitä, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti tuotekehitys-, testaus- ja koulutuskäytössä.

Lisätietoja: Yliopettaja Helena Heikka, 050 367 0341, helena.heikka@oamk.fi

Oulu WelfareLab

Oulun kaupunki avasi vuonna 2008 Kaakkurin kaupunginosaan teknologiaterveyskeskuksen. Normaalin potilashoidon lisäksi Kaakkurissa on mahdollista kehittää kaupungin omia, teknologia-avusteisia toimintaprosesseja ja tarjota yrityksille perusterveydenhuollon toimintaympäristö tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen.

Nyt testaustoimintaa levitetään siten, että se on mahdollista myös kaupungin muissa hyvinvointipalveluissa, esimerkiksi ihmisten kotona. Erityisesti panostetaan vuoden 2015 alussa avatun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen testaustoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja: Teknologia-asiantuntija Jaana Kokko, 044 7034 030, jaana.a.kokko@ouka.fi

OYS TestLab

OYS TestLab on kehittämis- ja testausympäristö, jossa yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan ja ideoitaan aidossa sairaalaympäristössä aitojen käyttäjien kanssa. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käyttää laboratoriota omien prosessiensa kehittämiseen sekä Tulevaisuuden sairaala –ohjelman rakennushankkeiden mallintamiseen ja simulointiin.

OYS TestLab sijaitsee Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Laboratoriossa on 300 neliötä kahdessa kerroksessa. Avoimiin tiloihin voidaan rakentaa sairaalan erilaisia yksiköitä: leikkaussali, poliklinikka, vuodeosasto, valvomo, odotustila jne. TestLabissa on 3D virtuaalitila sekä valmius testata 5G verkkoa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Timo Alalääkkölä, 040 561 4390, timo.alalaakkola@ppshp.fi

Tämän tiedotteen jakelusta vastaa
Tiedottaja Martti Ahlstén
Viestintätoimisto Verbi
0500 582 588
martti.ahlsten@verbi.fi