Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen tuloksellisuus parani vuonna 2016

Julkaistu 04.04.2017

Oulun yliopiston tutkimuksen tuloksellisuus parani vuoden 2016 aikana. Tieteellisten julkaisujen määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna ja oli yhteensä 2869 julkaisua. Niistä kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja oli 2378.

Tohtorintutkintoja valmistui ennätysmäiset 196. Määrä on 24 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Oulun yliopisto onnistui myös kasvattamaan sekä kotimaista että kansainvälistä kilpailtua tutkimusrahoitustaan. Kilpaillun rahoituksen kokonaissumman oli 49,1 miljoonaa euroa (45,7 milj. euroa vuonna 2015). Keksintöilmoituksia tehtiin vuoden 2016 aikana 44 ja ensisijaisia patenttihakemuksia 8. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyi neljä.

Tutkimustoiminta toteutettiin vuoden 2016 alusta organisaatiouudistuksessa tiedekuntiin muodostetuissa tutkimusyksiköissä.

Koulutusta uudistettiin laaja-alaisiksi kandiohjelmiksi

Ylempiä korkeakoulututkintoja valmistui vuoden aikana 1445. Niiden määrä kasvoi edellisvuodesta 200 tutkinnolla eli 13 prosenttia. Tavoitteeseen, 1545 tutkintoon, ei kuitenkaan ylletty.

Merkittävästi kasvoi 55 opintopistettä lukuvuoden aikana suorittaneiden opiskelijoiden määrä, 41,1 prosenttiin perustutkinto-opiskelijoista. Kehityksen odotetaan jatkuvan myönteisenä ja opiskelijoiden valmistumisen nopeutuvan.

Vuoden aikana hyväksyttiin tutkinto-ohjelmauudistus, jossa siirrytään laaja-alaisiin kandidaattien koulutusohjelmiin. Uusien kandiohjelmien suunnittelu opintojen sujuvuuden lisäämiseksi vietiin vuoden aikana loppuun, ja uudet ohjelmat aloittavat syksyllä 2017.

Kaikkien aikojen paras sijoitus kansainvälisissä yliopistovertailuissa

Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sai kaikkien aikojen parhaan sijoituksensa 201–250 Times Higher Education -rankingissa (aiempi sijoitus 351–400). Sijoitus parani lähes kaikilla arviointikriteereillä eli opetuksen laadussa, tutkimuksessa, viittauksissa ja yksityisen rahoituksen määrässä; näistä eniten tutkimuksessa.

Tunnetussa Shanghain yliopiston vertailussa Oulun yliopisto sai sijoituksen 401–500 maailman parhaiden yliopistojen listalla. Sijoitus laski vuodesta 2015 (sijat 301–400), koska aiemmista vuosista poiketen eniten siteerattujen tutkijoiden listalla ei enää ollut Oulun yliopiston tutkijoita.

Tilinpäätös ja tilikauden tulos

Oulun yliopiston hallitus on 23.3.2017 hyväksynyt tilinpäätöksen vuodelta 2016. Yliopistokollegion on määrä vahvistaa se kokouksessaan toukokuussa.

Oulun yliopisto kokonaistulot vuonna 2016 olivat 223,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 5,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (221,8 ja 11,9 miljoonaa euroa vuonna 2015), josta sijoitustoiminnan tuottojen osuus on 3,7 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos ilman sijoitustoiminnan tuottoja oli 2,0 miljoonaa euroa, johon sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön joulukuussa maksama miljoonan euron lisäys strategiarahoitukseen. Yliopiston taseen loppusumma vuoden lopussa oli 236,7 miljoonaa euroa.