Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja Roche Oy yhteistyöhön

Julkaistu 27.05.2019

Roche Oy, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen, joka mahdollistaa osapuolten välisen yhteistyön syventämisen seuraavan kolmen vuoden aikana. Roche ja sopimuksen muut osapuolet kartoittavat yhteisiä hankkeita niin innovaatioiden, kliinisen tutkimuksen kuin koulutuksen osa-alueilla.

Roche on maailman johtavia uusien lääkkeiden kehittäjiä, joka on keskittynyt tutkimaan ja kehittämään lääkehoitoja vaikeisiin sairauksiin, kuten syöpätaudit sekä neurologiset sairaudet ja harvinaissairaudet. Tämän ohella Roche panostaa vahvasti yksilöllisen terveydenhuollon (personalized healthcare) ja yksilöllisen lääkehoidon edistämiseen.

Yhdistämällä Oulun alueen vahvan osaamisen Rochen globaaliin tietotaitoon, yhteistyö tuo osapuolille lisäarvoa luovia mahdollisuuksia mm. juuri yksilöllisen terveydenhuollon, terveysteknologisten innovaatioiden sekä vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon (value-based healthcare) saralla. Sopimuksen myötä Roche, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki voivat panostaa yhdessä lääketieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Puitesopimus vahvistaa myös OuluHealth-ekosysteemin monitoimijamallia ja yhteiskehittämistä yritysten kanssa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä puitesopimuksen luomiin yhteistyömahdollisuuksiin osapuolten kanssa. Erityislaatuiseksi sopimuksen tekee se, että kaikki keskeiset toimijat – yliopisto, yliopistollinen sairaala ja kaupunki – ovat edustettuina, mikä kertoo alueen vahvasta panostuksesta terveydenhuollon kehittämiseen ja alan innovaatioihin”, summaa Maturin Tchoumi, Roche Oy:n toimitusjohtaja.

”Oulun yliopistollinen sairaala näkee nyt allekirjoitetun sopimuksen ensimmäisenä merkittävänä avauksena globaalisti toimivan yrityksen kanssa tehtävän, laaja-alaisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevan konkreettisen yhteistyön alueella. Se tukee sairaalan tavoitteita kehittää palveluita yhdessä yritysten kanssa tavoitteena parantaa sairaalan ydintehtävää eli mahdollisimman hyvän hoidon tarjoamista pohjoisen Suomen asukkaille”, sanoo Pasi Parkkila, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja.

”Puitesopimus avaa uusia mahdollisuuksia aiempaa tiiviimpään ja laaja-alaisempaan yhteistyöhön perinteisen sairaalassa tehtävän lääketutkimuksen lisäksi”, toteaa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes.

”Oulun kaupunki on alueen perusterveydenhuollossa suuri toimija, joka on satsannut jo aiemminkin terveydenhuollon kehittämiseen ja innovaatioihin. Myös lääketieteellinen koulutus tällä alueella on tärkeää koko Pohjois-Suomen kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Tämä yhteistyösopimus mahdollistaa kehittämistoimenpiteiden jatkamisen ja tehostamisen”, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto toteaa.

Lisätietoja antavat:

Jussi Heinonkoski, Communications and Public Policy Manager, Roche Oy
jussi.heinonkoski@roche.com
050 471 2010

Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
pasi.parkkila@ppshp.fi
040 544 8955

Anne Remes, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori, Oulun yliopisto
050 533 0090
anne.remes@oulu.fi

Laura Paloheimo, viestintäpäällikkö, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
laura.paloheimo@ouka.fi
044 703 1154