Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun Vesi aloittaa markkinavuoropuhelun - Aloitustilaisuus cleantech- ja teollisuusyrityksille 27.11.

Julkaistu 14.11.2017

Oulun Vesi käynnistää lietteenkäsittelyn kilpailutuksen ja tavoitteena on hankkia kokonaispalveluna kestävän kehityksen mukainen, toimintavarma ja kustannustehokas lietteenkäsittelyratkaisu Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteille. Lietteen määrä on noin 36 000 t/vuosi ja suunniteltu sopimuskausi on noin 10 vuotta. Palvelun pitää kattaa olennaiset osat käsittelyketjua ja mukautua toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimusten muutoksiin sopimuskauden aikana.

Tavoitteeena on toteuttaa hankinta uuden hankintalain mukaisella innovaatiokumppanuusmenettelyllä, jossa haetaan tarpeisiin mukautuvia ratkaisuja yhteistyössä tilaajan ja tarjoajan kesken. Menettelyyn sisältyy palvelun kehittämistä, joka voi kohdistua käsittelytekniikoiden tai palvelukokonaisuuksien kehittämiseen sopimuskauden aikana.

Oulun Vesi aloittaa markkinavuoropuhelun tilaisuudessa, joka järjestetään cleantech- ja teollisuusyrityksille 27.11. Oulussa, Lasaretin Merikoski-salissa. Tilaisuudessa kerrotaan lisää hankinnasta, muutoksista lietteenkäsittelyn toimintaympäristössä ja innovaatiokumppanuudesta hankintamenettelynä. Tilaisuudessa esitellään myös markkinavuoropuhelun ja hankinnan suunniteltu aikataulu.

Mukaan voi ilmoittautua 17.11. mennessä sähköpostitse osoitteeseen outi.virtasalo@ouka.fi

Lisätietoja tapahtumasta antavat kehittämispäällikkö Sara Alanärä, puh. 044 7033 851, ja projektikoordinaattori Outi Virtasalo, puh. 040 5863 022.