Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun Välimaalle 150 ha kiertotalousalue

Julkaistu 22.08.2019

Välimaalle rakentuu noin 150 hehtaarin alue, joka tarjoaa toimintaedellytykset useammalle toimijalle. Alueen kehittämisen lähtökohtana ovat materiaalitehokkuus sekä uudet innovatiiviset ratkaisut ja tuotteet.

Oulun kaupunki haluaa edistää kiertotalouden mukaista toimintaa Oulun seudulla. Tavoitteena on saada sekä teollisuuden sivuvirrat, että rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat tehokkaasti kiertoon ja myös kehittää uusia ratkaisuja ja synergiaa kiertotalousperiaatteiden mukaisten toimijoiden välille. Energia- ja materiaalitehokkuus on yksi Oulun kaupungin ympäristöohjelman päätavoitteista.

Oulun kaupunki osallistuu infran rakennuttamiseen toimijoille, mukaan lukien vesijohdot ja viemärit tonttiliittymineen. Rakentamisessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Tarvittavat vesienkäsittelyrakenteet, vaakakonttorit, sosiaalitilat ja kentät kuuluvat alueelle tuleville yrityksille. Toimijoiden ympäristöluvat määrittelevät, millaiset pohjarakenteet kentille tarvitaan.

Oulun seudulla on monipuolista teollisuutta, josta syntyy hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja. Materiaalien hyötykäyttöä on rajoittanut toimintaan sopivan alueen puuttuminen. Välimaalle nousevan kiertotalousalueen ansiosta kuljetusmatkat lyhenevät ja materiaali saadaan nopeammin hyötykäyttöön.

Alueelle etsitään toimijoita ja mukana ovat jo Kiertokaari ja Lassila-Tikanoja. Alue on yleiskaavan mukainen, mikä helpottaa yritysten luvitusprosessia. Toiminta-alueet voidaan räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan, sillä Välimaalle ei ole tehty asemakaavaa. Alueen tavoitteena on luoda yrityksille toimintamahdollisuuksia, lisää työpaikkoja sekä kasvua kiertotaloudesta. Kiertotalousajattelun mukainen toiminta ja alan toimijoiden yhteistyö vähentävät näin myös syntyvän jätteen määrää.

Välimaan alue sijaitsee Oulussa Kiimingintien (mt 849) varrella noin seitsemän kilometriä Kiimingin taajamasta pohjoiseen. Oulun keskustasta matkaa alueelle on 28 kilometriä.

Oulussa järjestetään 14.11. verkostoitumistapahtuma ja työpaja Oulun seudun sivuvirrat ja maamassat käyttöön. Ilmoittaudu

Lisätietoja Välimaan kiertotalousalueesta:
CircVol-hanke, Oulu Venla Honkala, venla.honkala@ouka.fi, 040 183 6026
Alueiden luovutus Kari Viik, kari.viik@ouka.fi 040 575 8082
Ympäristöasiantuntija Satu Pietola, satu.pietola@ouka.fi 040 620 2767

https://www.ouka.fi/valimaa
Välimaa - kasvua kiertotaloudesta (pdf-esite)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2nz6W2Ddvkk