Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminta keskittyy viiteen toiminta-alueeseen

Julkaistu 22.03.2016

Oulun innovaatioallianssin (OIA:n) yhteistyösopimuksen painopisteiksi valittiin viisi kokonaisuutta, ekosysteemiä:

  • Vetovoimainen pohjoinen kaupunki, vastuutahona Oulun kaupunki
  • Teollisuus 2026, josta vastaa Oulun yliopisto
  • OuluHealth, josta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • ICT ja digitalisaatio, josta vastaa VTT
  • Ketterä kaupallistaminen, josta vastaa Oamk

Oulun kaupungintalolla tänään 22. maaliskuuta 2016 allekirjoitettu Oulun innovaatioallianssin (OIA:n) yhteistyösopimus keskittää Oulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan viiteen toiminta-alueeseen. Allianssin tavoitteena on viedä Oulu näillä alueilla maailman huipulle.

Kahdeksan sopimuskumppanin strateginen yhteistyö tähtää siihen, että Oulu vahvistaa paikkaansa kansainvälisenä ja Pohjoismaiden nopeimmin kasvavana kaupunkiseutuna. Yrityksille ja tutkimuslaitoksille Oulu on huippupaikka liiketoiminnan kasvulle ja uusille avauksille. Ainutlaatuista on, että mukana ovat kaikki koulutusasteet ja kaksi Suomen vahvaa sektoritutkimusyksikköä.

Sopimus jatkaa vuonna 2009 alkanutta OIA:n toimintaa viidellä vuodella. Oulun innovaatioallianssin tavoitteet vuosina 2016–2020 ovat lisätä Oulun vetovoimaisuutta ja arktisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Vetovoimaisuutta parannetaan kokoamalla viisi innovaatioekosysteemiä, jotka tehostavat korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä ja yritysten sijoittumista Skandinavian pohjoiseen pääkaupunkiin Ouluun, (Capital of Northern Scandinavia).

Uusina toimijoina mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Luonnonvarakeskus Luke ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (päätös huhtikuussa). Ennestään OIA:ssa ovat toimineet Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Technopolis Oyj.

Maailman nopea muutosvauhti on tuonut merkittäviä uusia avauksia ja toimintatapoja myös OIA:n linjauksiin.

Uudessa yhteistyösopimuksessa korostuu liiketoiminnan näkökulma osana ekosysteemiä:

  • Korkealaatuinen tutkimus ja ideat sekä tuote- ja palveluaihiot on saatava kaupallistettua eli markkinoitua ja myytyä tavalla, joka saavuttaa asiakkaat paitsi Suomessa myös maailmalla.
  • Innovaatioiden tulee johtaa uuden liiketoiminnan syntymiseen ja kasvuun, oli kyse uusista sijoittuvista yrityksistä, start-up –yrityksistä, jo toimivien pk-yritysten uusista avauksista ja veturiyritysten luomista mahdollisuuksista.
  • Asiakkaiden ja asukkaiden tulee olla aikaisempaa merkittävästi enemmän aktiivisina toimijoina mukana OIA-verkostossa testaajina, kokeilijoina, tuotteiden ja palveluiden kehittäjinä ja tekijöinä.

OIA:n strategisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen ja operatiivisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Matti Sarén.

Lisätietoja
Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Matti Sarén 050 569 1903

Sopimuksen allekirjoittajat
Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen
Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki
Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori Jouko Paaso
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimitusjohtaja Antti Vasara
Luonnonvarakeskus Luke:n asiakkuusjohtaja Jutta Kauppi
Oulun koulutuskuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi
Technopolis Oyj:n johtaja Oulussa Marko Lind

www.businessoulu.com, www.luke.fi, www.oamk.fi, www.oulu.com, www.oulu.fi, www.osekk.fi, www.ppshp.fi, www.technopolis.fi, www.vtt.fi