Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan tunnettuus kansainvälisenä matkailualueena lisääntynyt

Julkaistu 12.09.2018

Oulun seutua ja Pohjois-Pohjanmaata on markkinoitu viimeisten kolmen vuoden ajan aktiivisesti kansainvälisille markkinoille.

Pohjois-Pohjanmaan neljää matkailualuetta - Oulun seutua, Rokua Geoparkia, Kalajokea ja Syötettä - on esitelty kokonaisuutena Keski-Euroopassa, Kiinassa ja Japanissa. Vastaavasti näiltä alueilta on tuotu kymmenittäin matkanjärjestäjiä tutustumaan Pohjois-Pohjanmaan matkailualueisiin. Pohjois-Pohjanmaan matkailuyhteistyö onkin tiivistynyt ja tunnettuus kohdemaissa lisääntynyt huomattavasti viime vuosina.

Neljän Pohjois-Pohjanmaan matkailualueen päätuotteet on koottu yhteisiin tuotemanuaaleihin. Ne on käännetty paitsi englanniksi, myös saksaksi, kiinaksi ja japaniksi. Useita alueen matkailutuotteita on saatu jo myyntiin kansainvälisille matkanjärjestäjille. Varsinaista kauppaakin on syntynyt. Alueelta on löydetty lisäksi matkailutuotteiden tärkeimmät suuntaviivat ja teemat eri markkina-alueille, mikä auttaa lisäämään matkailutuloa ja -yrittäjyyttä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaan alueella myös jatkossa.

Toimenpiteet on toteutettu Matkailullisesti monipuolinen – kansainvälistyvä Oulun alue eli Attractive Oulu Region 2018 -hankkeessa, jonka tavoitteena oli parantaa Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta, Metsähallitus, Oulun kaupunki / BusinessOulu, Oulun Matkailu Oy sekä Syötteen ja Kalajoen Matkailuyhdistykset.

http://www.rokuageopark.fi