Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun seudun elinkeinokatsaus julki

Julkaistu 21.11.2012

Oulun seudun yritysten liikevaihto kasvoi edellisvuodesta useimmilla päätoimialoilla. Kasvu oli vahvinta liike-elämän palveluiden alalla, jossa liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli vahvaa myös majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kotitalouksien palveluissa.

Liikevaihdon trendi pysyi kuitenkin suunnilleen samalla tasolla vuoden 2011 ja vuoden 2012 alkupuolen aikana. Liikevaihdon trendi kasvoi hieman viime vuoden lopussa, mutta kääntyi loivaan laskuun kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli Oulun seudulla 0,3 % alemmalla tasolla. Liikevaihto supistui eniten vuoden takaisesta informaatio- ja viestintäalalla, teollisuudessa sekä kaupan alalla. Liikevaihto kääntyi laskuun myös koko maassa.

Oulun seudun liikevaihdon kasvua on hidastanut viennin heikko kehitys. Viennin trendi kasvoi viime vuoden loppupuolella, mutta kääntyi jyrkkään laskuun kuluvan vuoden alussa, ja lasku jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna seudun vienti oli 8 % alemmalla tasolla.

Seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän trendi kasvoi vahvasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärä oli toisella neljänneksellä prosentin korkeammalla tasolla. Viiden vuoden takaisesta kasvua on kertynyt 3 %. Koko maan työllisyys on viimeksi kuluneen vuoden aikana pysynyt samalla tasolla eli hieman alle viiden vuoden takaisen tason. Oulun seudun henkilöstömäärän vaihtelut ovat olleet koko maan työllisyyden vaihteluita selvästi voimakkaampia.

Oulun seudun yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi 4 % edellisvuodesta vuoden lopussa. Vahvinta kasvu oli rakentamisessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Yritysten palkkasumma supistui vuoden takaiseen verrattuna teollisuudessa.

Oulun seudun suhdannekehityksen taustalla vaikuttaa toimialarakenne, jossa palveluiden osuus on suuri, mutta elektroniikan valmistukseen painottuva teollisuus siihen liittyvine palveluineen hallitsee suhdannevaihteluita. Tämä on näkynyt selvästi seudun viimeaikaisessa kehityksessä.

Yrittäjät ja yrittäjyys Oulun seudulla

Oulun seudulla yrittäjätoiminta painottuu vahvasti palvelualoille, kuten koko maassa. Yrittäjistä 28 % toimii tukku- ja vähittäiskaupassa sekä viidennes erilaisissa liike-elämän palveluissa. Rakennusalalla toimii yrittäjistä 13 % ja teollisuudessa 6 %. Yrittäjien määrä on kasvanut Oulun seudulla, vaikka yrittäjien osuus työllisistä jää edelleen alle valtakunnallisen keskiarvon. Yrittäjät ovat keskimäärin vanhempia ja vähemmän koulutettuja kuin palkansaajat.

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsauksessa kuvataan ja analysoidaan Oulun seudun aluetaloutta ja yritystoimintaa tuoreita, luotettavia ja havainnollisia indikaattoreita käyttäen. Katsauksen julkaisee Business Oulu ja toimittaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lue elinkeinokatsaus tästä: Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2012

Lisätiedot:
Asiantuntija Urpo Tuomela, BusinessOulu, +358 44 703 1390 urpo.tuomela@businessoulu.com
Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy, +358 500 970 082 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi

www.businessoulu.com

BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja yritysten tarvitsemista kehityspalveluista. BusinessOulu keskittyy toiminnassaan yrittäjyyden edistämiseen tavoitteenaan uusien työpaikkojen syntyminen ja alueelle suuntautuvien investointien ja startupsijoitusten kasvu. Toimimme tiiviissä yhteistyössä yhdessä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. BusinessOulu toimii aktiivisesti myös matkailun saralla mm kehittämällä kokous- ja kongressipalveluita. Oulun matkailun kehittämis- ja kansainvälistymishankkeet tuovat lisää sekä matkailijoita että alan toimijoita alueelle.