Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2016

Julkaistu 02.12.2016

Kasvuvaihe käynnistynyt päätoimialoilla

Oulun seudun suhdannekehitys oli vahvaa kuluvan vuoden alkupuolella niin jalostus- kuin palvelualoilla. Kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna erityisen vahvaa rakentamisessa, liike-elämän palveluissa sekä seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla. Heikko kehitys taittui myös teollisuudessa, jossa liikevaihtoa nosti elektroniikkateollisuuden viennin kääntyminen kasvuun. Myös Oulun seudun kaupan liiketoiminta kääntyi kasvuun.

Henkilöstömäärä, liikevaihto ja vienti kasvussa

Seudun henkilöstömäärän trendi kääntyi kasvuun viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alkupuolella trendin kasvu jatkui. Koko maassa työllisyyden trendi pysyi ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden alkupuolella noin prosentin. Eniten henkilöstömäärä kasvoi informaatio- ja viestintäalalla.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi kääntyi selvään kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun myös koko maassa, mutta valtakunnallisesti trendin kasvu oli loivempaa kuin Oulun seudulla. Liikevaihto kasvoi vuoden alkupuolella kaikilla päätoimialoilla, ja eniten rakentamisessa, jossa liikevaihdon kasvua kertyi 10 % edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli vuoden alkupuolella vahvaa myös liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla sekä kotitalouksien palveluissa.

Oulun seudun viennin trendi kääntyi vahvaan kasvuun kuluvan vuoden alussa ja viennin positiivinen kehitys jatkui huhti–kesäkuussa. Seudun vienti kääntyi kasvuun myös edellisvuoteen verrattuna vuoden toisella neljänneksellä.

Asuntotuotanto ja toimitilarakentaminen vilkastunut Oulun seudulla

Asuntotuotannon aloitukset ovat kääntyneet vahvaan nousuun Oulun seudulla, vaikka volyymi on edelleen selvästi alle pitkän aikavälin tason. Asuntotuotanto on painottunut entistä enemmän seudun keskuskaupunkiin ja asuntojen talotyyppijakauma on kerrostalovaltaistunut. Toimitilarakentaminen on vilkkaampaa kuin vuosiin. Sekä rakennuslupien ja aloitusten että valmistuneiden rakennusten kerrosala kasvoi kuluvan vuoden alkupuolella jyrkästi. Valmistuneiden rakennusten volyymi nousi kuluvan vuosituhannen ennätystasolle.

Julkaisu on luettavissa BusinessOulun ISSUU:ssa:
Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2016

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsauksessa kuvataan ja analysoidaan Oulun seudun aluetaloutta ja yritystoimintaa tuoreita, luotettavia ja havainnollisia indikaattoreita käyttäen. Katsauksen julkaisee BusinessOulu ja toimittaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja

Asiantuntija Urpo Tuomela, BusinessOulu
Puh. 044 703 1390
urpo.tuomela@businessoulu.com

Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy
Puh. 0500 970 082
seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi