Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2016

Julkaistu 11.05.2016

Rakentaminen ja informaatio- ja viestintäalat kasvussa

Oulun seudun suhdannekehitys oli kaksijakoista viime vuoden loppupuolella. Kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna vahvaa rakentamisessa sekä seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla. Oulun seudun kaupan liikevaihdon trendin lasku taittui vuoden loppupuolella. Kehitys jatkui kuitenkin heikkona erityisesti teollisuudessa, jossa liikevaihtoa alensi elektroniikkateollisuuden viennin jyrkkä lasku.

Henkilöstömäärä kasvussa, liikevaihto ja vienti laskussa

Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viime vuosien kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vaihtelevampaa. Seudun henkilöstömäärän trendin vahva kasvu tasaantui viime vuoden toisella neljänneksellä ja on sen jälkeen pysynyt lähes ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden loppupuolella 0,4 %. Vuodesta 2011 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 2 %. Koko maan työllisyyden trendi pysyi viime vuoden ajan samalla tasolla. Työllisyys oli viimeksi kuluneen vuoden aikana valtakunnallisesti prosentin alle vertailuvuoden tason.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi laski loivasti viime vuoden alkupuolella, mutta trendin lasku tasaantui vuoden jälkipuoliskolla. Vuoden loppupuolen aikana liikevaihto oli keskimäärin 2 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Valtakunnallisesti liikevaihdon trendi pysyi vuoden jälkipuoliskolla ennallaan. Oulun seudun viennin trendi kääntyi jyrkkään laskuun viime vuoden alussa ja viennin heikko kehitys jatkui vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna seudun vienti oli kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 12 % alemmalla tasolla.

Korkean teknologian toimialat Pohjois-Pohjanmaalla

Korkean teknologian yritystoiminnalla on kerrannaisvaikutuksineen suuri merkitys Pohjois-Pohjanmaan ja erityisesti Oulun seudun aluetaloudelle. Korkean teknologian palveluiden kasvu on kompensoinut teollisuuden laskua tällä vuosikymmenellä. Toimialojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 3 600 milj. euroa ja henkilöstömäärä 12 000 vuonna 2014. Osuus maakunnan yrityssektorin liikevaihdosta oli 18 % ja henkilöstömäärästä 13 % (v. 2014). Aihetta käsitellään tarkemmin katsauksen vaihtuvana teemana..

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsauksessa kuvataan ja analysoidaan Oulun seudun aluetaloutta ja yritystoimintaa tuoreita, luotettavia ja havainnollisia indikaattoreita käyttäen. Katsauksen julkaisee BusinessOulu ja toimittaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja:
https://issuu.com/businessoulu/docs/oulun_elinkeinokatsaus_1_16

Asiantuntija Urpo Tuomela, BusinessOulu
Puh. 044 703 1390 urpo.tuomela@businessoulu.com

Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy
Puh. 0500 970 082 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi