Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun satamaan nousee suuri logistiikkakeskus

Julkaistu 09.01.2018

Oulun satamaan Oritkariin ryhdytään rakentamaan suurta logistiikkakeskusta. Keskuksen rakennustyöt alkavat suunnitelmien mukaan tänä vuonna ja valmistuvat vuoden 2019 aikana. Partnera investoi logistiikkakeskukseen 10–15 miljoonaa euroa.

Logistiikkakeskus auttaa satamaa käsittelemään kasvavia tavaramääriä, tehostaa konttiliikennettä ja mahdollistaa erilaisten lisäpalvelujen tarjoamisen asiakkaille. Oulun sataman liikenne vilkastuu entisestään kesällä ruopattavan syväväylän myötä.

Pinta-alaltaan 10 000–15 000 neliömetrin suuruisen logistiikkakeskuksen rakentamisesta ovat solmineet aiesopimuksen Oulun Satama Oy ja Partnera Oy. Jälkimmäisen toimitusjohtaja Jari Pirkola kertoo, että lopullisen investointipäätöksen aika on loppukeväästä. Partnera on varautunut investoimaan hankkeeseen 10–15 miljoonaa euroa.

Asiakkaat kiinnostuneita

Oulun satama on jo alustavasti selvitellyt asiakkaidensa kiinnostusta uutta logistiikkakeskusta kohtaan.

”Mielenkiintoa riittää. Kiinnostusta ovat herättäneet myös mahdolliset lisäpalvelut kuten vaarallisten aineiden varastointi, tietynlaiset loppukokoonpanot ja vajaiden konttien käsittely”, toteaa Oulun Satama Oy:n toimitusjohtaja Marko Mykkänen.

Logistiikkakeskuksessa on mukana useita osapuolia. Kiinteistön rakennuttaa ja omistaa perustettava kiinteistöyhtiö, joka on kokonaan Partneran omistama. Logistiikkakeskuksen käytännön toiminnasta taas vastaa perustettava operaattoriyhtiö, jonka omistavat yhdessä Partnera, Oulun satama ja logistiikkayhtiö, joka valikoituu suunnitteluprosessin aikana.

Partneran Jari Pirkolan mukaan osallistuminen logistiikkakeskushankkeeseen sopii erinomaisesti yhtiön strategiaan.

”Me sijoitamme yrityksiin ja infrastruktuurihankkeisiin, jotka sijoittuvat julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnalle. Uusi logistiikkakeskus Oulun satamaan on juuri tällainen investointikohde”, hän huomauttaa.

Oulun sataman asema vahvistuu

Oulun satama on Perämeren suurin kontti- ja yksikköliikennesatama. Satamassa käy tätä nykyä vuosittain noin 600 alusta ja sen tavaraliikenteen määrä nousee noin 3,6 miljoonaan tonniin. Sataman toimitusjohtaja Marko Mykkänen sanoo tulevan syväväylän kasvattavan sataman kautta kulkevia materiaalivirtoja huomattavasti ja vahvistavan edelleen Oulun sataman asemaa.

”Syväväylä mahdollistaa nykytilaan verrattuna yli kaksi kertaa suurempien alusten saapumisen Oulun satamaan. Logistiikkakeskus auttaa ottamaan syväväylästä kaiken hyödyn irti”, hän toteaa.

Syväväylä parantaa Mykkäsen mukaan merkittävästi pohjoisten yritysten kilpailukykyä ja on hyödyllinen alueen suurhankkeiden kannalta.

Kuljetusten kustannustehokkuutta syväväylä kohentaa huomattavasti – väylää hyödyntävien asiakkaiden merikuljetusten kustannukset alenevat arvioiden mukaan jopa 40 prosenttia. Säästynyt raha voidaan sijoittaa investointeihin pohjoiselle alueelle sekä alueen työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Lisätietoja antavat

Partnera Oy Toimitusjohtaja Jari Pirkola, p. 0400 867 784

Oulun Satama Oy Toimitusjohtaja Marko Mykkänen, p. 044 703 2750

Partnera Oy toimii sijoittajana sekä omistuskohteidensa kumppanina ja neuvonantajana. Yhtiö työskentelee julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Se tekee sijoituksia tässä rajapinnassa toimiviin yrityksiin ja infrastruktuurihankkeisiin. Omistuskohteidensa menestyksen kautta Partnera kasvattaa omaa omistaja-arvoaan. Partneralla on noin 28 000 osakasta, joiden joukossa on niin yksityisiä kuin julkisia omistajia. Suurin yksittäinen omistaja on Oulun kaupunki.

Oulun satama on Suomen suurin kemikaalien tuontisatama sekä Perämeren suurin kontti- ja yksikköliikennesatama sekä öljy-, metsäteollisuus- ja sahatavarasatama. Se palvelee pohjoisen Euroopan nopeimmin kasvavassa kaupungissa puolta Suomea. Oulun Satama Oy:n liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa ja se työllistää 23 henkilöä. Oritkari-Nuottasaari-Vihreäsaari–satama-alueella työskentelee päivittäin useita satoja logistiikan ammattilaisia. Oulun Satama Oy on Oulun kaupungin omistama yhtiö.