Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun kaupunki haastaa yritykset yhteiskehittämään Ritaharjun koululle keväällä 2019!

Julkaistu 20.11.2018

Valitut yritykset pääsevät keväällä 2019 yhdessä Ritaharjun koulun opettajien ja oppilaiden kanssa kehittämään oppimisympäristöihin liittyviä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

Yhteiskehittäminen on yrityksille loistava mahdollisuus löytää uusia ideoita ja suuntia tuotekehitykseensä aidossa oppimisympäristössä. Yritykset saavat kokeilusta arvokkaan käyttäjäkokemuksen lisäksi referenssin ja mahdollisuuden verkostoitua. Kokeilusta maksetaan yritykselle 5000 euroa + ALV 24 %, joka tulee käyttää kokeilusta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Yhteensä haasteisiin valitaan mukaan korkeintaan kolme yritystä.

Yrityksiä pyydetään tarjoamaan kokeiluehdotuksia kolmeen Ritaharjun koulun arjen näkökulmasta löytyneeseen haasteeseen.

Haaste 1: Hyvinvoiva oppija. Miten oppilaiden jaksamista ja hyvinvointia voidaan edistää kouluarjessa?

Haaste 2: Hyvän tiimipelaajan edellytykset. Kuinka voidaan edistää oppilaiden tiiminä toimimista ja yhteisvastuullisuutta?

Haaste 3: Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt. Miten voidaan paremmin hyödyntää koulun ulkopuolisia ympäristöjä oppimisessa?

Lue lisää haasteista täältä.

Yritysten infotilaisuus

Tule kuulemaan lisää aiheesta yrityksille suunnattuun nopeiden kokeilujen infotilaisuuteen Ritaharjun koululle 5.12. klo 14. Tilaisuudessa kerrotaan nopeiden kokeilujen ohjelmasta sekä siihen liittyvästä tarjouskilpailusta. Lisäksi tilaisuudessa perehdytään Ritaharjun koulun haasteteemoihin ja tutustutaan kohteen toimintaympäristöön.

Aika: 5.12.2018 klo 14.00-16.00

Paikka: Ritaharjun koulu, Ritakierros 2, 90540 OULU

Ilmoittaudu 30.11. klo 16 mennessä: https://bit.ly/2AMzNyE

Tilaisuuden jälkeen avataan kevään nopeiden kokeilujen tarjouskilpailu, joka on Oulun kaupungin osalta auki 7.12.2018–7.1.2019. Tarjouspyyntö julkaistaan osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ouka.

Lisätietoja:

Ville Lankinen, projektikoordinaattori, 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt, Oulun kaupunki ville.lankinen@ouka.fi, puh. 040 356 5558

---

Toteutus on osa 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta, jonka päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.