Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun kaupungin toimenpiteet yrityksille ja yhdistyksille koronaviruspandemian seurauksena aiheutuviin tilanteisiin

Julkaistu 27.03.2020

Koronaviruksen aiheuttamilla poikkeusoloilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yrityksille ja yhdistyksille. Oulun kaupunki haluaa tukea ja helpottaa yritysten ja yhdistysten taloudellista tilannetta. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 6.4.2020.
Palvelut yrityksille häiriötilanteessa

Oulun kaupunki palvelee yrityksiä kaikissa häiriötilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Avustamme mm. uusien BusinessFinlandin, ELY-keskuksen ja Finnveran yrityksille suunnattujen rahoitus- ja tukihakemuksien laadinnassa. Pyrimme hyödyntämään mahdollisimman paljon puhelin- ja videoneuvontaa sekä sähköistä asiointia. Toteutamme tilaisuudet, tapahtumat ja valmennukset kevään aikana webinaareina, videopalavereina ja muina verkossa tapahtuvina toimenpiteinä. Tiedotamme toteutustavasta tarkemmin tapauskohtaisesti. BusinessOulun asiantuntijoiden yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa. Lisää tietoa palveluistamme löytyy osoitteesta www.businessoulu.com

Avaamme myös alustan häiriötilanteeseen liittyville julkisille sekä yksityisille palveluille osoitteeseen www.yrityspalvelutoulu.fi

Maksuaikoihin helpotuksia

Mikäli yrityksen tai yhdistyksen maksukyky on heikentynyt koronatilanteesta ohtuen, Oulun kaupunki voi myöntää lisämaksuaikaa yrityksen tai yhdistyksen aloitteesta. Kaupungille saapuneet ostolaskut pyritään maksamaan nopeutetusti siten, että ne lähtevät maksuun heti hyväksymisen jälkeen.

Oulun kaupungin yrityksille ja yhdistyksille vuokraamien toimitilojen ja tonttien osalta Oulun kaupunki voi vuokralaisen erillisestä hakemuksesta ja perustellusta syystä siirtää vuokranmaksua enintään 6 kuukauden osalta.

Valmiuslain käyttöönoton perusteella suljettujen julkisten tilojen yhteydessä toimivat yritykset ja yhdistykset vapautetaan tilavuokrista 1.4. – 30.6.2020.

Hankinnat jatkuvat

Oulun kaupunki jatkaa suunnitelman mukaista hankintojen ja investointien toteutusta. Oulun kaupungin hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja sopimukset huomioiden.

Markkinointitoimenpiteet

Oulun kaupunki toteuttaa BusinessOulun tapahtuma- ja markkinointiyksikön suunnittelemana paikallisen markkinointikampanjan printtimediassa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa yhteistyössä alueellisten yrittäjäyhdistyksien, Oulun Kauppakamarin, Oulun Matkailun Oy:n ja Oulun Liikekeskuksen kanssa. Kampanjan tavoitteena on markkinoida alueen pienten yritysten tuotteita ja palveluita. Meidän kaikkien yhteinen tehtävä on vahvistaa Oulun elinvoimaa ja vetovoimaa koronaviruspandemian aiheuttamassa kriisissä ja sen jälkeisessä tilanteessa.

Kampanjassa tuodaan esille yritystarinoita siitä, miten nykyisessä poikkeustilanteessa voi löytää uusia toimintatapoja ja myös sitä, millaista apua uusien toimintatapojen löytämiseen on tarjolla. Kampanjassa hyödynnetään #autapientä #ostapieneltä -toimintaa.

Business Oulun asiantuntijat auttavat häiriötilanteessa:

Yritysten rahoitus ja talous:
Janne Kärkkäinen, 040 596 6838, janne.karkkainen(at)businessoulu.com
Jussi-Petteri Äijälä, 050 305 0527, jussi-petteri.aijala(at)businessoulu.com
Petri Karinen, 044 703 1360, petri.karinen(at)businessoulu.com

Digitaaliset ratkaisut:
Jari Lerssi, 040 141 8774, jari.lerssi(at)businessoulu.com

Toimitiloihin liittyvä neuvonta:
Seija Haapalainen, 050 361 4791, seija.haapalainen(at)businessoulu.com

Maahanmuuttajien palvelut / services for immigrants:
Viera Karam, 040 674 7862, viera.karam(at)uusyrityskeskus.fi
Henry Koivukangas, 044 703 1303, henry.koivukangas(at)businessoulu.com

Vasta-aloittaneiden yritysten neuvonta:
Anneli Rinta-Paavola, 040 021 6060, anneli.rinta-paavola(at)uusyrityskeskus.fi
Tuija Aitto-oja, 040 510 6315, tuija.aitto-oja(at)uusyrityskeskus.fi

Apua työvoiman rekrytointiin:
BusinessOulu työllisyyspalvelut, 050 526 3875

Neuvontaa ja palvelua eri toimialoilla:

Cleantech ja teollisuus
Pasi Keinänen, 040 835 9135, pasi.keinanen(at)businessoulu.com

ICT
Janne Mustonen, 045 675 2929, janne.mustonen@businessoulu.com

Kauppa ja palvelut, matkailu ja logistiikka
Jyrki Kemppainen, 044 499 3296, jyrki.kemppainen(at)businessoulu.com

Life Science
Salla Hirvonen, 040 726 1842, salla.hirvonen(at)businessoulu.com

Luovat alat
Petri Sirviö, 040 587 4023, petri.sirvio(at)businessoulu.com

OuluHealth
Minna Komu, 050 591 7721, minna.komu(at)businessoulu.com