Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun Hiukkavaaraan rakennetaan uusiutuvan energian pilottialue

Julkaistu 17.12.2012

Hiukkavaaran Kivikkokankaalle rakennetaan RESCA (Renewable Energy in City Areas) pilottialue, jossa yrityksillä on mahdollisuus kokeilla ja vertailla eri uusiutuvia energialähteitä pientaloissa.

Oulun rakennusvalvonta hakee alueelle yhteistyökumppaneita paikallisista ammattirakentajista, urakoitsijoista, pientalotehtaista ja laitetoimittajista. Hankkeesta pidetään aloitusseminaari keskiviikkona 19.12.2012 klo 14.30 Ympäristötalolla osoitteessa Solistinkatu 2. RESCA-hankkeen tavoitteena on rakentaa pilottialueelle kustannus- ja energiatehokkaita, vähäriskisiä uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä taloja, niin että niistä löytyy valmius tulevaisuuden nollaenergiatasolle. Pilottialue mahdollistaa erilaisten lämmitysratkaisujen ja teknologioiden tehokkaan vertailun, jolloin saadaan uutta tietoa kannattavista ratkaisuista. Pilottialueella mahdollistetaan tulevaisuuden nollaenergiarakentaminen sekä herätetään kiinnostusta markkina-alueella. Lisätietoja hankkeesta: http://bit.ly/hiukkavaara

RESCA on kuutoskaupunkien yhteinen ilmasto- ja energiahanke, jossa ovat mukana HSY, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa. RESCA:ssa kukin kaupunki pyrkii omassa osahankkeessaan kehittämään keinoja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi energiankäytössä. Oulun tehtävänä on luoda toimintamalleja uusiutuvien energialähteiden käytölle pientaloissa eri energialähteiden alueilla. Kivikkokankaan pilottialueen tavoitteena on tuottaa perusteltuja ja turvallisia konsepteja (monistettavia malleja), joilla helpotetaan ja ohjataan rakennuttajia ja suunnittelijoita pientalon uusiutuvien energialähteiden ja rakennuksen energiatehokkuuden yhteisvalinnassa.

Yhteyshenkilö:
Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta, pekka.seppala(at)ouka.fi, 044 703 2721