Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oululaisyhtiöltä uusi hoitomuoto vaikeisiin luutumisongelmiin ja luumurtumiin

Julkaistu 15.11.2017

Oululainen BBS-Bioactive Bone Substitutes Oy (BBS) on kehittänyt uuden sukupolven hoitomuodon vaikeiden luupuutosten ja luutumisongelmien hoitoon. Tuotteen kliiniset kokeet on saatu päätökseen. Menetelmä tuo säästöjä sekä nopeuttaa potilaiden toipumista.

BBS:n kehittämä ARTEBONE® on leikkauksessa luun ongelma- tai murtumakohtaan laitettava valmiste, joka korvaa potilaan omasta luusta otetun luusiirteen. Menetelmän etuja ovat yksi leikkaus kahden sijaan ja tehostunut paraneminen. Hoitomenetelmä vähentää myös leikkaussaliaikaa, mikä tuo säästöjä sairaaloille.

Oulun yliopiston tutkimusprojektina alkanut hanke on edennyt myyntilupahakemuksen valmisteluun. Kliinisten kokeiden seurantajakso päättyi loppukesästä. Kliininen testivaihe sisälsi yli 30 nivelrikon vuoksi tehtyä nilkan jäykistämisleikkausta.

BBS:llä on jo lääketehdasluvan saanut tuotantolaitos Reisjärvellä Oulun eteläpuolella. Tavoitteena on saada ARTEBONE-tuotteelle CE-merkintä ja myyntilupa Eurooppaan vuonna 2018. Sen jälkeen on tarkoitus laajentua myös Yhdysvaltojen markkinoille.

Luusiirteiden ja luun korvikkeiden markkinan arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti noin 3 miljardia euroa. Kysyntä kasvaa väestön ikääntymisen ja elintason nousun myötä, kun sekä potilaat että lääkärit ovat kiinnostuneita uusista tehokkaista hoitomenetelmistä.

”Artebonen merkittävä etu on sen helppokäyttöisyys. Tuote on käyttövalmiina ruiskussa, mikä osaltaan nopeuttaa leikkausta. Lisäksi leikkauksia tarvitaan vain yksi, kun potilaan omaa luuta käytettäessä tarvitaan kaksi eri leikkausta. Merkittävä etu on luonnollisesti myös se, että implantti edistää ongelmakohdan paranemista”, sanoo BBS:n toimitusjohtaja Pekka Jalovaara.

Potilaan oman luun käytön vaihtoehtoina ovat yleistymässä luunkorvikkeet, jotka ovat joko synteettisiä tai ihmis- tai eläinperäisiä. ARTEBONE® poikkeaa kilpailijoistaan siten, että siinä on yhtenä osana luonnollinen spektri luun kasvutekijöitä ja proteiineja, jotka käynnistävät luutumisprosessin ja ohjaavat sitä. Luuproteiinit on eristetty poronluusta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori
Pekka Jalovaara puh. 050 5529275, pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oy kehittää uuden sukupolven hoitomuotoa luunmurtumien hoitoon. Yhtiö on perustettu vuonna 2004, ja yhtiössä työskentelee tällä hetkellä 13 henkilöä. BBS:n pääkonttori sijaitsee Oulussa. www.bbs-artebone.fi