Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oululainen teknologiayritys poistaa ongelmalliset jätevuoret

Julkaistu 21.06.2018

Oululaisen TL Solutionin MacInduction-linjasto tuo teollisuuden tarpeisiin keinon käsitellä aiemmin ongelmallinen jäte, kuten kumivuoraukset, renkaat ja kuljetinhihnat ympäristöystävällisesti uudelleen kierrätettävään muotoon. Ratkaisun avulla teolliset toimijat voivat myydä erotellut materiaalit uusiokäyttöön ja raaka-aineeksi. Toistaiseksi jätteiden hävittäminen on ollut mahdotonta ja niitä on jopa haudattu maahan.

Arkipäiväinen teknologia ratkaisee ison ympäristöriskin

Teollisuuden metalli-kumiseosjätteet ovat pitkään olleet ongelma, josta on syystäkin vaiettu. Käyttökelvottomat kuljetinhihnat ja kivimyllyjen vuorauspalat on hävitetty mahdollisuuksien mukaan joko hautaamalla ne maahan tai jopa kuljettamalla ne Afrikkaan tai Aasiaan. Ympäristön kannalta kumpikaan ratkaisu ei ole kestävä, mutta riittävän kustannustehokasta ja ekologista vaihtoehtoa ei ole ollut saatavilla.

Oululaisen TL Solutionin tekniikka perustuu induktioon, jonka avulla metalli-kumiseokset saadaan eroteltua uusiokäytettäviksi raaka-aineiksi. Induktion avulla lämpö saadaan kohdistettua suoraan metalliin, jolloin prosessissa pystytään käyttämään matalampia lämpötiloja ympäristöä kuormittamatta. Liian korkeissa lämpötiloissa seoksen kumi palaa, mikä ei ole ympäristön kannalta hyvä ratkaisu, kun taas vesileikkaus- ja kaavintatekniikalla metallia ei saada eroteltua kumista riittävän tarkasti. Koska kierrätettävän metallin on oltava äärimmäisen puhdasta, kumin ja metallin erottaminen esimerkiksi raskaan kaluston renkaista tai teollisuuden kuljetinhihnoista on ollut aiemmin haastavaa ja kallista.

Kallis kustannuserä muuttuu tulonlähteeksi

Teollisuudessa syntyy erilaisia metalli-kumiseoksia tuhansia tonneja vuosittain, mikä muodostaa merkittävän kuluerän useille toimijoille. TL Solutionin innovaation avulla asiakkaat paitsi välttyvät kalliilta jätteenkäsittelymaksuilta, pystyvät he myös myymään erotellut raaka-aineet uusiokäyttöön, tehden toiminnastaan kannattavampaa ja ennen kaikkea ekologisempaa.

“Laitteiston takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt, jopa puoli vuotta”, kertoo TL Solutionin toimitusjohtaja Teemu Leskinen. Automatisoidut, miehittämättömät linjastot erottelevat materiaalit toisistaan erittäin tehokkaasti, joten laitteiston käyttöönotto on paitsi taloudellisesti kannattavaa, myös resursseja säästävää. “Kaikki linjastot räätälöidään asiakkaan tarpeisiin ja käsiteltävän jätteen volyymiin sopiviksi, minkä vuoksi MacInduction sopii useampiin kohteisiin kuin tähänastiset, kalliit ratkaisut”, Leskinen jatkaa.

Yritys tähtää kansainvälisille markkinoille

Vaikka metalli-kumiseosjätettä riittää käsiteltäväksi Suomessakin, on oululaisyrityksen katse suuntautunut jo ulkomaille. “Tutkimustemme mukaan vastaavaa teknologiaa ei ole käytössä muualla Euroopassa, joten tähänastisen kotimaisen kysynnän perusteella markkinat ovat otolliset myös muualla”, kertoo yrityksen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Katariina Leskinen. “Kaivos- ja tuotantoteollisuuden ympäristövaatimusten tiukentuessa etenkin haastavien jätteiden käsittelyyn tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota, mikä on tietysti meidän kannaltamme hyvä asia, sillä induktiotekniikkamme on tähänastisista ratkaisuista kustannustehokkain ja ekologisin”, hän jatkaa.

Oululainen TL Solution Oy toteuttaa kestäviä ratkaisuja erilaisille teollisuuden toimijoille, niin metsä-, metalli-, kaivos- ja energiateollisuuden tarpeisiin. Kehittämällämme Induktiolinjastolla voidaan erotella materiaalit toisistaan ilman kappaleiden vaurioita. Linjastomme on automatisoitu, jolloin sen käyttö on nopeaa, turvallista ja edullista. Säästöjä syntyy energiatehokkuudesta ja henkilöstökustannuksista.