Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oululainen SCATMAN Oy mukana Raahen öljyonnettomuuden jälkihoidossa omalla mobiilisovelluksella

Julkaistu 13.06.2014

Oululainen yritys SCATMAN Oy on testannut kehittämäänsä mobiili- ja web-palveluaan Raahen öljyonnettomuuden puhdistustöissä yhdessä WWF:n kanssa.

SCATMAN Oy on kehittänyt sähköisen tiedonkeruusovelluksen tukemaan maailmalla yleisesti öljynonnettomuuden tuhojen kartoituksessa käytettyä SCAT-menetelmää. Sovellus koostuu mobiilisovelluksesta, johon kerätään tietoja onnettomuusalueen vahingoista normaalilla älypuhelimella tai tabletilla. Sovellus liittää kerättyyn tietoon automaattisesti paikkakoordinaatit puhelimen GPS-tiedoista ja mahdolliset puhelimella otetut kuvat tai videot. Sovelluksen toinen osa koostuu web-palvelusta, johon tiedot siirretään automaattisesti matkapuhelin verkon kautta, ja jossa ne visualisoidaan suoraan karttapohjalle graafisin symbolein. Yleisesti SCAT-menetelmää on tähän saakka tehty vain paperilomakkeilla, joista tieto on siirretty käsin edelleen onnettomuuden johtamisjärjestelmiin.

Raahen kenttätestaukset vahvistivat edelleen SCATMAN -työkalujen tarjoamia hyötyjä. Oikein käytettynä sähköinen kartoitus tehostaa huomattavasti öljyonnettomuuden hoitoa. Mobiililaitteilla tieto onnettomuusalueelta voidaan kerätä nopeasti ja luotettavasti, ja siirtää se nopeammin komentokeskukseen, jossa päätöksen torjuntatöistä voidaan tehdä heti kerätyn tiedon perusteella ja näin kohdistaa torjuntatyöt oikeisiin kohteisiin oikeassa järjestyksessä. Sovelluksen avulla voidaan seurata myös torjuntatyön etenemistä ja tuloksia vertaamalla tietoja ja kuvia saastuneista paikoista ennen ja jälkeen puhdistustöiden.

”Raahen onnettomuuden tarjoama kenttätestausmahdollisuus tarjosi meille tärkeää tietoa työkalujemme toimintavarmuudesta ja mahdollisista jatkokehitystarpeista”, kertoo SCATMAN Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kerttula. ”Verrattuna perinteiseen kynä-paperi -kartoitukseen, jossa tiedot pitää vielä erikseen siirtää paperilta tietokoneille ja palvelimille, mobiililaitteilla tapahtuva tiedonkeräys ja -siirto suoraan web-palveluun on selvästi nopeampi ja luotettavampi ratkaisu. Maksimaalinen hyöty SCATMANin tyyppisestä ratkaisusta saadaan etenkin, kun kriittiset ranta-alueet kartoitetaan jo etukäteen web-palveluun, ja näillä rannoilla harjoitellaan onnettomuustilanteita etukäteen.”

Raahen testaustulokset ja testeihin liittyvä kuvamateriaali, mm. lintukuvineen, on katsottavissa osoitteessa http://raahe2014.scatman.fi.

Lisätietoja:

SCATMAN Oy:

Mikko Kerttula, Toimitusjohtaja, mikko[at]scatman.fi, p. 040 730 0219

SCATMAN

SCATMAN kehittää ja myy mobiili- ja web-teknologiaan perustuvia sähköisiä tiedonkeruutyökaluja ja niihin liittyviä palveluja etenkin ympäristön ja muiden luontoon liittyvien ilmiöiden kartoituksiin. Yrityksen ratkaisuja hyödynnetään myös teollisuudessa, esim. kentällä tapahtuvassa huollossa ja laiteasennuksissa. SCATMANin tuotteiden avulla voidaan säästää merkittävästi aikaa ja resursseja kentällä tapahtuvan työn suorituksessa. Yrityksen kohteena ovat kansainväliset markkinat. Lisätietoja yrityksestä osoitteesta www.scatman.fi.

Tavaramerkit

Kaikki tässä lehdistötiedotteessa mainitut yritys- tai tuotenimet saattavat olla kyseessä olevien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.