Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

OuluHealth on mukana inDemand -hankkeessa

Julkaistu 27.11.2017

Kansainvälisessä inDemand -hankkeessa luodaan uusi yhteistyömalli, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja. Kehitettävä malli on innovatiivinen. Siinä yhdistyvät julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yritysyhteistyö. Haun kautta hankkeeseen valitut yritykset saavat rahoitusta ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeessa järjestetään kaksi hakukierrosta. inDemand - hanketta rahoittaa EU:n Horizon 2020 Tutkimus ja innovaatio -ohjelma. Hanketta toteutetaan vuosina 2017–2020.

InDemand auttaa ratkaisemaan terveydenhoidon ammattilaisten eli asiakkaiden tunnistamia haasteita. Tämän vuoksi puhumme tarpeeseen vastaavasta mallista. Tämä lähestymistapa tulee edistämään terveydenhuollon kykyä tunnistaa ja ratkaista kehittämistarpeita. Samalla luodaan mahdollisuuksia yrityksille kaupallistaa yhdessä loppukäyttäjien kanssa kehitettyjä ratkaisuja, kertoo Jorge González, inDemand -hankkeen koordinaattori ja TICBioMedin johtaja.

Yhteiskehittämisen mallia laajennetaan alueille

Hankkeessa kehitettävä innovatiivinen malli toteutetaan Murcian, Pariisin ja Pohjois-Pohjanmaan pilottialueilla. inDemand ei tule jäämään vaan kolmen pilottialueen malliksi, vaan sitä levitetään myös muille alueille ja toimialoille. Hankkeessa on mukana 12 Euroopassa sijaitsevaa aluetta, jotka ovat osa ns. inDemand- yhteisöä. Alueet saavat valmennusta, jotta ne voivat toteuttaa mallia omilla alueillaan ja käyttää hyväksi olemassa olevia rahoitusmahdollisuuksia. Yhteiskehittämisestä kiinnostuneilla alueilla on myös mahdollisuus saada tietoa käytännöistä ja prosesseista.

Konsortio

inDemand -konsortio koostuu 11 organisaatiosta. Terveydenhuolto-organisaatioita ovat SMS and FFIS Murciassa, RESAH Pariisin alueella and Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaalla. Julkiset rahoittajat ovat INFO Murciassa, Paris Region Entreprises ja Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Yrityksiä tukevat TICBioMed Murciassa, Medicen Paris Region ja Business Oulu. Tiimiä täydentävät Errin ja Oulun yliopisto, jotka tukevat projektissa kehitettävän mallin levitystä ja metodologian käyttöönottoa.

Lisätiedot
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Timo Alalääkkölä, timo.alalaakkola@ppshp.fi, 040 561 4390
BusinessOulu: Salla Hirvonen, salla.hirvonen@businessoulu.com, 040 7261842
Oulun yliopisto: Minna Pikkarainen, minna.pikkarainen@oulu.fi, 040 7539 880
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Mikko Väisänen, mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, 050 3366524

Hankkeen nettisivut: www.indemandhealth.eu