Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu vahvistaa asemaansa kansainvälisenä digitalisoituvan terveysalan osaamiskeskittymänä

Julkaistu 19.09.2019

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen maailman suurimpiin lääkeyhtiöihin kuuluvan MSD:n kanssa. Tavoitteena on kehittää Oulun alueen terveydenhuollon ekosysteemiä ja vahvistaa Oulun asemaa digitalisoituvan terveysalan osaamiskeskittymänä. Yhteistyö keskittyy erityisesti tutkimukseen, terveysteknologiaan sekä terveydenhuollon innovaatioihin ja ekosysteemeihin, tavoitteena kehittää Oulun alueen terveydenhuoltoa ja tuottaa siten hyötyä potilaille.

MSD:n kanssa tehty sopimus antaa uusia mahdollisuuksia lääketieteellisen tutkimuksen, digitalisoituvan terveydenhuollon sekä koulutuksen laaja-alaiseen kehittämiseen. Yhteistyö nojaa Oulun alueen nopeasti kehittyvään terveysalan ekosysteemiin, joka tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan alustan terveysalan toimijoille. Digitalisoituminen vahvistaa edelleen toimijoiden yhteistyöstä saatavia hyötyjä.

  • Oulu tarjoaa yhteistyölle vankat rakenteet yliopiston, yliopistollisen sairaalan ja Oulun kaupungin edistämän OuluHealth:n myötä. Yhteistyö tukee OuluHealth-ekosysteemin tavoitetta rakentaa älykästä terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisuutta ja siihen liittyviä palveluja asiakkaalle tai potilaalle arjessa selviytymiseksi. Tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta ovat avainasemassa uusien ratkaisujen hakemisessa ja käyttöönotossa, kertoo Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.
  • Sopimus parantaa yhteistyötä verkoston kesken sekä tukee yliopistossa tehtävää laaja-alaista, parempaan diagnostiikkaan ja hoitoihin tähtäävää tutkimusta, toteaa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes.

Yhteistyöllä voidaan aikaansaada merkittäviä hyötyjä potilaille hoitojen kehittymisen myötä. Terveydenhoidon vaikuttavuutta voidaan puolestaan olla edistämässä terveysdataan perustuvan tutkimuksen avulla.

  • Rakennamme parhaillaan kokonaan uutta Oulun yliopistollista sairaalaa ja haluamme olla maailman älykkäin sairaala. Tähän tavoitteeseen emme pääse yksin, vaan tarvitsemme laajaa yhteistyötä paitsi koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, myös yritysten kanssa. Tämä yhteistyösopimus tukee laaja-alaisesti sairaalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, mistä lopulta hyötyy asiakas hyvän ja maailman parhaan hoidon muodossa, kommentoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma.
  • Lähdemme innokkaasti mukaan kehittämään Oulun alueen digitaalista terveysalan ekosysteemiä. Sopimuksessa ovat mukana keskeiset terveydenhuollon alueelliset toimijat, mikä antaa hyvän lähtökohdan kehittää terveydenhuoltoa tutkimuksesta aina potilaiden hoitopolkuihin saakka. Oulun alueen yhteistyö luo meille mahdollisuuden katsoa sisään tulevaisuuden terveydenhuollon ikkunasta, sanoo MSD Finland Oy toimitusjohtaja Patricia Drake.

Sopimuskumppanit ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin, mutta virallistettu yhteistyö tarjoaa siihen systemaattisemman ja pitkäjänteisemmän maaperän. Sopimuksessa määritellään osa-alueet, joilla yhteistyötä on tarkoitus syventää tuottaen siten hyötyä potilaille.

Yhteyshenkilöt

Ilkka Luoma
Sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
ilkka.luoma@ppshp.fi

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki
kirsti.ylitalo-katajisto@ouka.fi

Anne Remes
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori, Oulun yliopisto
anne.remes@oulu.fi

Patricia Drake
Toimitusjohtaja, MSD Finland Oy
patricia.drake@merck.com