Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu pyrkii kokous- ja kongressikaupunkien kärkeen

Julkaistu 10.05.2012

Vuoden alusta toimintansa aloittanut Oulun kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto vastaa haasteeseen pyrkiä edistämään Oulun vetovoimaa kokous- ja kongressikaupunkina. Tavoitteena on edesauttaa kokousten, kongressien sekä tapahtumien määrän kasvua ja näin ollen edistää matkailuelinkeinon kehittymistä Oulussa.

Finland Convention Bureaun (FCB) tuoreen kongressitilaston mukaan Oulu sijoittui kongressikaupunkien vertailussa sijalle seitsemän kansainvälisten kongressien luku- ja osallistujamäärällä mitattuna. Kiinnikuromista on, mutta Oululla on kaikki edellytykset nostaa sijoitusta. Toki sijoituksessa on kyse myös tilastoinnin problematiikasta, sillä kaikki tilastokriteerit täyttävä kansainvälinen kongressi ja jo saavutettu asema kansainvälisenä pohjois-skandinaavisena keskuksena ei näy tilastoissa. Mm. vahvuudet, kuten saavutettavuus, joustavuus palveluissa ja kongressijärjestelyissä ja lähialueiden, kuten esim. Syötteen tai Hailuodon tuomat mahdollisuudet post - ja pretoureille, luovat alustan kongressitoimialan kasvulle.

Profiilin nosto kongressikaupunkina on pitkäjänteistä työtä ja edellyttää tiivistä yhteistyötä paikallisten tiedeyhteisöjen, matkailutoimijoiden ja Oulun kaupungin kanssa, unohtamatta yhteistyötä valtakunnallisesti. Toimisto onkin Congress Network Finland ry jäsen, joka tekee tiivistä yhteistyötä Matkailun edistämiskeskuksen nykyisen Finland Convention Bureaun kanssa ja tähtää yhteisissä ponnistuksissa siihen, että Suomen positiivinen maine ammattitaitoisena kongressimaana säilyy ja kehittyy.

BusinessOulun alla operoiva Oulun kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto haastaa erilaisissa kansallisissa ja kasvainvälisissä verkostoissa toimivat henkilöt aktiivisesti hakemaan kokouksia ja kongresseja pohjoisen keskukseen, sillä verkostoissa toimivat henkilöt ovat avainasemassa viestittämään Oulusta uniikkina matkailu- ja kongressikaupunkina. Kongressin hakuprosessissa ei tarvitse olla yksin, sillä toimisto tarjoaa tieteentekijöille, järjestöille ja yrityksille puolueetonta ja maksutonta asiantuntijapalvelua kokouksen, kongressin tai tapahtuman järjestämisessä Ouluun. Toimisto avustaa tilaisuuden alustavassa suunnittelussa, sekä pyrkii löytämään verkoston kautta tapahtumalle parhaat tilat ja yhteistyökumppanit. Toimisto tarjoaa kattavasti myös Oulua esittelevää viestintämateriaalia, kuten esitteitä ja kuvia, sekä tuottaa asiantuntevaa matkailijan neuvontapalvelua.

Ilmoitamme osaltamme tiedossa olevat kongressit FCB:lle. Mikäli tiedät yrityksessäsi, järjestössäsi tai organisaatiossasi järjestettävästä FCB:n kriiteerit täyttävästä kongressista, ilmoita siitä meille, niin tilastoimme sen Oulun hyväksi! Näin voimme saada yhdessä myös alueellisesti vaikutuksia aikaan!

Lisätietoja:

Riina Aikio
projektipäällikkö
Oulun kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto
Torikatu 10, OULU
p. 040 4196605