Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu mukana terveysalan tuotteiden ja palveluiden kansainvälisessä testauksessa

Julkaistu 02.11.2015

Oulun yliopisto, Centre for Health and Technology,  Tiedote 2.11.2015

Terveysalan testaustoiminnan kehittämiseen keskittyvät partnerit Norjasta, Tanskasta, Ruotsista sekä Suomen Oulusta kokoontuvat tänään 2.11. Göteborgiin sopimaan Nordic Test Beds (NoTeB) -projektissa toteutettavan, terveysalan tuotteiden ja palveluiden kansainvälisen testauksen kohteiden valintakriteereistä.

”Projektissa ollaan pian käynnistämässä ensimmäisiä testauksia. Tämä on oikea hetki kiinnostuneille yrityksille olla meihin yhteydessä”, projektin koordinaattori, Oulun yliopiston Centre for Health and Technology -innovaatiokeskuksen kv-vastaava Kalevi Virta kehottaa.

”Tulemme testaamaan 15 terveysalan tuotetta tai palvelua yhteensä viidessä aitoa pohjoismaista sairaalaympäristöä edustavissa yliopistosairaaloiden testausympäristöissä. Tavoitteenamme on tukea yritysten tuotekehitystä, ja toisaalta helpottaa hoitohenkilökunnan ideoiden käytännön toteutusta”, Virta kertoo.

Pohjoismaisella tuotetestausyhteistyöllä edistetään myös terveysalan yritysten kansainvälisille markkinoille pääsyä. ”Projektissa luodaan testattaville tuotteille ja innovaatioille yhteiset pohjoismaiseen palvelujärjestelmään tukeutuvat testaus- ja kehitysmenettelyt. Terveydenhuollon käytännöt vaihtelevat maiden välillä, ja tällä toiminnalla madallamme yritysten kynnystä pohjoismaisille markkinoille”, Virta sanoo.

20. lokakuuta avajaisiaan viettänyt, Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen sijoittuva OYS TestLab tulee toimimaan yhtenä NoTeB-hankkeen testausympäristönä. ”OYS TestLab ja BusinessOulu tulevat tarjoamaan NoteBin kautta kansainvälistä yhteistyötä alueen yrityksille ja terveydenhuollon ammattilaisille”, OYS TestLabin projektipäällikkö Timo Alalääkkölä vahvistaa.

Pohjoismaisten yliopistosairaaloiden yhteyteen on viime vuosina perustettu useita innovaatiokeskuksia ja testausympäristöjä. ”Meillä on mahtavia partnereita mukana tässä”, Virta kehuu. “Esimerkiksi Oslon yliopistosairaala on Skandinavian suurin, ja yksi maailman innovatiivisimmista sairaaloista. Tanskalaisella Aalborgin yliopistosairaalalla puolestaan on vuosien kokemus yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja Uppsalan yliopistosairaalan Innovation Akademiska on juuri aloittanut testausyhteistyön paikallisen perusterveydenhuollon kanssa. Meillä on paljon hyödynnettävää toistemme kokemuksista.”

Oulun, Oslon, Uppsalan ja Aalborgin yliopistosairaaloiden lisäksi NoTeB-projektissa on mukana myös Skånen yliopistosairaalan ClinTrials Skåne AB, joka on jo tehnyt Oulun alueen kanssa yhteistyötä mm. READi for Health -projektissa. NoTeB-projektin koordinoinnista vastaa Oulun yliopiston Centre for Health and Technology. Kolmevuotista (2015-2018) projektia rahoittaa Nordic Innovation.

Tiedotteen julkaisija: Oulun yliopisto.

Lisätiedot:

OuluHealth

Kalevi Virta, NoTeB projektikoordinaattori, 044 551 5602, kalevi.virta@oulu.fi

Timo Alalääkkölä, OYS Testlab projektipäällikkö, timo.alalaakkola@ppshp.fi

Tapio Mäkinen, Oulun yliopisto, viestintäpäällikkö, 046 546 3413