Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu ja Kaiserslautern tiiviiseen yhteistyöhön

Julkaistu 20.04.2015

Oulun ja Saksan Kaiserslauternin kaupungin keskeiset toimijat ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tähdätään yhteistyön lisäämiseen tutkimuksen ja kehitystyön, teknologian sekä talouden ja liiketoiminnan alueilla.

Sopimus allekirjoitettiin Oulun edustajien vieraillessa Saksassa maaliskuussa. Oulun yliopiston edustajia ryhmään kuului kuusi rehtori Jouko Niinimäen johdolla. Oulun kaupunkia edustivat kaupunginjohtaja Matti Pennanen ja ohjelmapäällikkö Petri Karinen BusinessOulusta. Matkalle osallistui myös Oulun kauppakamarin edustaja toimitusjohtaja Jari Tuovinen sekä myös yritysedustajia oululaisista yrityksistä muun muassa Nokialta ja Haltianista.

Vierailun yhteydessä todettiin Oulun ja Kaiserslauternin olevan parhaillaan samankaltaisessa tilanteessa: yleinen talouden taantuma on tuonut kaupunkeihin merkittävän rakenteellisen muutoksen. Toisaalta molemmilla paikkakunnilla on paljon kehittymispotentiaalia, jota voidaan hyödyntää yhdessä aiempaa paremmin.

”Oulun yliopistolla on paljon yhteistyötä saksalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Nyt tehty sopimus laajentaa ja tiivistää tätä yhteistyötä erityisesti ohjelmistotutkimuksessa. Oulun hyvälle ICT-osaamiselle on varmasti käyttöä muun muassa saksalaisessa autoteollisuudessa. Yhteistyösopimuksen kautta yhteys voi hyvinkin avautua”, sanoo rehtori Jouko Niinimäki.

Sopimuksella tähdätään tutkimus- ja koulutusyhteistyön syventämiseen ja myös tutkija- ja opiskelijavaihdon lisäämiseen Oulun yliopiston, Kaiserslauternin teknillisen yliopiston ja Kaiserslauternissa toimivan Fraunhofer IESE-instituutin välillä, joka on maailman johtava tutkimuslaitos empiirisen ohjelmistotutkimuksen alalla.

Kaiserslauternin alueella toimii huomattava määrä profiloituneita korkean teknologian yrityksiä. Paikallisessa teknologikylässä on vahva osaaminen erityisesti sovelletun ITC-osaamisen ja ohjelmistosuunnittelun alueilla. Oulu on sen sijaan vahva langattoman teknologian alueella ja sen hyödyntämisessä, joten yritysprofiilit sopivat hyvin yhteen.

”Yhteistyösopimus avaa Oulun alueen yrityksille uusia kanavia saada yhteistyökumppaneita ja asiakkaista Saksasta. Meidän alueemme yritykset tarvitsevat ovien avaajia saksalaisiin yrityksiin ja nyt sovittu yhteistyösopimus vahvistaa tällaisen toiminnan mahdollistumista”, kertoo ohjelmapäällikkö Petri Karinen.

Oulun ja Kaiserslauternin välillä on jo yli 20 vuoden ajan tehty tutkimusyhteistyötä ohjelmistotuotannon alalla. Oulun yliopisto ja Kaiserslauternin teknillinen yliopisto yhdessä kahden muun yliopiston kanssa käynnistävät lisäksi uuden eurooppalaisen ohjelmistotuotannon maisteriohjelman.

”Oulun kaupunki haluaa tukea sekä yritysten että tutkimuslaitosten kansainvälistä yhteistyötä ja tämä sopimus on hyvä esimerkki siitä, kuinka mm. Oulun yliopisto auttaa yrityksiä hyödyntämään heidän rakentamiaan verkostoja”, sanoo kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

Lisätietoja:
Rehtori Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto, puh. 0294 48 4071
Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto, ohjelmistotuotanto, puh. 0294 48 1988
Ohjelmapäällikkö Petri Karinen, BusinessOulu, puh.044 7031 360