Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu hakee mukaan työllisyyden kuntakokeiluun

Julkaistu 12.11.2019

Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.11.2019, että Oulu hakee mukaan työllisyyden kuntakokeiluihin. Oulu jättää kokeiluun yhteisen hakemuksen Oulun seudun kuntien (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä) kanssa.

Kyseessä on pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan liittyvä kokeilu, jossa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Kokeiluissa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-palveluiden tarjoamisesta.

Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Erityisesti pyritään parantamaan pidempään työtä hakeneiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien päästyä työmarkkinoille.

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntien asiakkaiksi ohjautuvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa TE-toimistoissa.

"Oulu ja Oulun seudun kunnat ovat valmistelemassa työllisyydenhoidon kokeilua yhdessä valtion ja muiden suurten kaupunkien kanssa, erillislainsäädäntö on valmistelussa ja sen reunaehdoista käydään keskusteluita. Oulu on valmis kantamaan nykyistä suuremman vastuun kaupunkilaisten työllisyyden edistämisestä", kertoo työllisyyspalveluiden päällikkö Noora Jansson BusinessOulusta.

Oulu on jo etupainotteisesti tehnyt hallituksen linjauksien mukaisia konkreettisia toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi. Oulussa allekirjoitettiin 12.8.2019 työllisyyden ekosysteemin kumppanuussopimus. Sen osapuolia ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Kansaneläkelaitoksen Pohjoinen vakuutuspiiri.

"Osapuolet ovat sopineet työllisyyden edistämiseen liittyvästä keskinäisestä strategisesta yhteistyöstä. Ekosysteemi-sana kuvastaa hyvin toimijoiden keskinäistä riippuvuutta, jolla pyritään Oulussa edistämään seudun elinvoimaisuutta ja ihmisten työllistymistä", taustoittaa Noora Jansson.

Eduskunta päättää kokeiluun mukaan otettavista kunnista kokeilulain hyväksymisen yhteydessä. Hallituksen esitys kokeilulaiksi on tarkoitus antaa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja kestävät vuoden 2022 loppuun saakka. Kokeilussa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.

Lisätietoja:
työllisyyspalveluiden päällikkö Noora Jansson, noora.jansson@businessoulu.com, p. 040 753 2917