Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu aikoo lohkoketjuteknologian pääkaupungiksi

Julkaistu 08.06.2016

Kansallinen kasvu- ja innovaatio-ohjelma Hilla toimii alustana yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyölle

Blockchain eli lohkoketjuteknologia tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien luomiseen. Suomesta on toistaiseksi puuttunut taho, jossa on sekä tarvittava tutkimus- ja kehitysosaaminen ja resurssit että runsaasti sopivia edelläkävijäyrityksiä. Oululla on kaikki edellytykset toimia tässä roolissa; kaupungissa on jo ennestään vahvaa ICT- ja IoT-osaamista ja siellä on totuttu ottamaan uudet teknologiat käyttöön ensimmäisenä. Jo nyt tiedetään, että lohkoteknologia tulee muuttamaan liiketoimintaa useilla eri toimialoilla.

Hilla-ohjelma yhdistää tutkimuksen ja yritykset

Keväällä 2015 toimintansa aloittaneen kasvu- ja innovaatio-ohjelma Hillan tehtävänä on sparrata yrityksiä uuden, digitalisaatioon ja uusiin innovaatioihin pohjautuvan liiketoiminnan luomisessa ja skaalaamisessa kansainvälisille markkinoille. Siksi on luontevaa, että ohjelmalla on keskeinen aloitteentekijän rooli myös lohkoketjuteknologian liittyvässä tutkimus- ja kehitystoiminnassa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien demonstroimisessa alueen yrityksille, joihin sillä on jo olemassa olevat, suorat kontaktit.

- Lohkoketjuteknologian ekosysteemi on vasta muodostumassa; me haluamme tarjota osaamista ja ratkaisuja teknologian soveltamisessa tulevaisuuden liiketoimintaan, kertoo lohkoketjuteknologian tutkimusprojektia vetävä Marko Jurmu Oulun yliopistosta.

Hillan taustavoimia ovat Oulun yliopiston lisäksi VTT, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos BusinessOulu.

Tutkittua liiketoimintapotentiaalia

VTT on tutkinut lohkoketjuteknologian soveltamista eri liiketoiminta-alueilla jo pidempään. Teknologian soveltamista kokeillaan jo terveys- ja hyvinvointisektorilla, pankki- ja vakuutustoiminnassa sekä toimitusketjun hallinnassa. Ensiksi mainitulla sektorilla lohkoketjuteknologian sovellutus voisi olla esimerkiksi se, että ihminen pystyy jakamaan ravinto- tai liikuntapäiväkirjansa tiedot suoraan valmentajalleen; pankki- ja vakuutusalalla puolestaan niin sanottu älykäs sopimus.

- Se tarkoittaa sitä, että sopimukset voidaan vahvistaa suoraan koneiden kesken ilman kolmannen osapuolen vahvistusta, kertoo tutkija Kristiina Valtanen VTT:ltä.

Showroom ja hackathon vievät teorian käytäntöön

Hilla-ohjelma rakentaa lohkoketjuteknologialle omaa showroom-tilaa, joka sijaitsee Oulun yliopistolla. Tilassa visualisoidaan erilaisten demojen kautta perusasioita lohkoketjuteknologiasta: mikä se on ja mihin sitä voi käyttää.

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin puolestaan lohkoketjuteknologiaan keskittynyt hackathon-tapahtuma. Viikonlopun ajan tiiviisti työskennelleet tiimit kehittivät erilaisia käytännöllisiä ratkaisuja, joiden perustana oli lohkoketjuteknologia. Parhaimmat tiimit palkittiin ratkaisujensa jatkokehitysrahoituksella.

- Tapahtuma oli hyvä tapa tehdä sellaista t&k-toimintaa, joka toi tutkimuslaitokset ja yritykset yhteen. Halusimme näyttää yrityksille, miten lohkoketjuteknologia voi tuottaa lisäarvoa heidän liiketoimintaansa ja kiinnostusta heräsikin varsin mukavasti, tapahtumaa koordinoinut Marko Jurmu taustoittaa.

Tavoitteena laaja ekosysteemi

Showroom ja hackathon-tapahtuma ovat välineitä siinä kehityksessä, että Ouluun rakentuu ajan mittaan lohkoteknologiaa ja sen sovellutuksia hyvin tunteva yritysten ekosysteemi.

- Tavoitteena on, että lohkoteknologian hyödyntämistä vasta harkitseva ulkomainen yritys haluaa partneroitua nimenomaan oululaisten yritysten kanssa, Kristiina Valtanen sanoo.

Lisätietoja:
HILLA-ohjelma / Oulun yliopisto: Tekniikan tohtori (TkT) Marko Jurmu e-mail marko.jurmu@oulu.fi, puh 050 5264 324
VTT: Tutkija Kristiina Valtanen e-mail kristiina.valtanen@vtt.fi , puh 040 6319 367