Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Otanmäki Mine Oy on ostanut Otanmäen vanhan kaivosalueen kiinteistöt SSAB:ltä

Julkaistu 14.11.2016

Otanmäki Mine Oy on ostanut 7.11.2016 vahvistetulla kaupalla kaikki aiemmin Rautaruukin ja nyt SSAB:n omistuksessa olevat kiinteistöt Otanmäen kaivosalueella. Kiinteistökauppa sisältää n. 140 ha maa- ja metsäalueita, n. 5 000 m2 teollisuuskiinteistöjä, 550 m pitkän tuplaraiteella varustetun rata-alueen, 500 m pitkän 110 kV sähkölinjan, 2 kaivostornia ja prosessiveden pumppaamon.

Toimitusjohtaja Jouko Jylängin mukaan nyt toteutettu kiinteistökauppa on erittäin merkittävä askel Otanmäen kaivoksen uudelleenavaamiseen tähtäävässä kaivoshankkeessa. Otanmäki Mine Oy:n kiinteistökaupassa saamat omaisuuserät tulevat vaikuttamaan positiivisesti kaivoksen rakentamiseen ja samalla myös alentavat lopullista rakentamiskustannusta, joka on arviolta n. 170-190 Meur.

Otanmäen kaivos avataan tuotantoon tämänhetken arvion mukaan 2019-2020. Kaivos tulee työllistämään arviolta 350-400 henkilöä kaivosyhtiön palkkalistalla ja n. 100-150 henkilöä aliurakoitsijoiden toimesta. Tuotannon kesto tulee olemaan minimissään 15 vuotta. Otanmäen kaivos oli tuotannossa vuosina 1953-1985.

Vuotuisen malminlouhinnan on suunniteltu olevan n. 1,5 Mt ja tapahtuisi alussa avolouhoksesta ja myöhemmin kokonaan maanalaisena louhintana. Otanmäen kaivoksen päätuotteita tulevat olemaan vanadiinipentoksidi, ilmeniitti ja rautapelletti. Tuotteiden jatkojalostus tulee tapahtumaan suurelta osin Suomessa ja turvaisi näinollen työpaikkoja myös muilla paikkakunnilla.

Otanmäki Mine Oy on suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka tavoitteena on avata Otanmäen kaivos uudelleen tuotantoon. Kaivoshankkeen rahoittamiseksi yhtiö järjestää osakeannin keväällä 2017 ja suunnittelee pörssilistautumista vuoden 2017 loppuun tai vuoden 2018 alkupuolelle.

Lisätietoja Otanmäen kaivoshankkeesta:

Jouko Jylänki
Toimitusjohtaja
Otanmäki Mine Oy
GSM: 044-559 3501
Puh. (toimisto): 08-311 0320
e-mail: jjylanki@vuorokas.fi
Osoite: Kiilakiventie 1, 90250 Oulu
www.otanmaki.fi