Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oskesta Inka-aikaan

Julkaistu 19.12.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön osaamiskeskusohjelma päättyy pääosiltaan 31.12.2013. BusinessOulu on toteuttanut ohjelmaa Oulun seudulla, joka on ollut yksi Suomen osaamiskeskuksista. Oulu on ollut mukana viiden osaamisklusterin toiminnassa: HealthBio, Hyvinvointi, Jokapaikan tietotekniikka,Nanoteknologia ja Ympäristö. Hyvinvointiklusterin toteutuksessa BusinessOulun yhteistyökumppanina on toiminut Oulu Wellness Instituutti.

Ohjelmakauden aikana OSKE on suunnannut merkittävän määrän paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen. Ohjelmalla on tuettu myös alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Oulun alueella ohjelman myötä on syntynyt merkittävä määrä uutta osaamista, yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sillä on onnistuttu tukemaan yritysten kilpailuetuja eri alueiden- ja toimialojen rajapinnoista.

Innovatiiviset kaupungit –ohjelma (INKA) jatkaa Oulun seudulla kahdella teemalla. Oululla on valtakunnallinen vetovastuu INKAN ”Tulevaisuuden terveys” –teemasta ja seutu on mukana Tampereen vetämässä ”Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus” –teemassa.

Lisätietoa:
http://www.tem.fi/inka